SCM Agendaen – Automatisering i logistikken

Automatisering spiller en central rolle for produktivitet i alle virksomheder - og dækker bredt fra lagerautomater, AGV’er, kasselagre og til 100% automatiske lagre med plukrobotter. Automatisering bør ikke ske for automatiseringens skyld, men fordi det giver forretningsmæssig værdi. Derfor er det vigtigt først at forstå de nuværende processer for at kunne trække stikkene hjem med at automatisere forretningsgange. Det er således et vigtigt samspil mellem mennesker og teknologi. Podcasten er sponsoreret af Langebæk A/S.

Lars Bek Jensen, Langebæk A/S (nr. 1 fra venstre) og Brian Sværke, Netto Danmark (nr. 2 fra venstre) deltager i podcast med Tina Højrup Kjær og Jan Stentoft, SDU..

27.08.2021

SCM.dk

Behovet for automatisering er stort for alle typer af virksomheder – handels- og grossistvirksomheder og produktionsvirksomheder – og for små og mellemstore virksomheder og store virksomheder. Det at gennemføre automatisering sker primært med effektivitet som det åbenlyse. Det handler om at eliminere manuelle arbejdsgange og i stedet lade robotter udføre arbejdet. Det betyder, at automatisering også giver en række fordele for medarbejderne i form af forbedret ergonomi og arbejdsmiljø. Arbejde på lagre har udviklet sig fra at være hårdt nedslidende arbejde til at være et arbejde med gode forhold, hvor tunge løft nu klares af robotter. Man skal således følge med – først løfte områder med manuelle arbejdsgange til automatisering, og så derefter vedligeholde og videreudvikle automatiseringsløsningerne.

Roima Denmark A/S

Sponseret

European House of Beds har fokus på logistikoptimering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

”Tilgangen til arbejdskraft har indenfor dette område også været under pres, hvilket specielt er blevet synligt under COVID-19-krisen. Men tiden har vist, at logistikken har været resilient under COVID-19, fordi systemerne, vi bruger, er robuste”, lyder det fra Lars Bek Jensen fra Langebæk A/S. De virksomheder, der er foran med de teknologiske investeringer, har været langt mere modstandsdygtige over for COVID-19. Det er også vigtigt at huske på, at man ikke skal automatisere for automatiseringens skyld. Det skal være et virkemiddel til at få skabt en sund og konkurrencedygtig drift.

Podcast-værterne Tina Højrup Kjær og Jan Stentoft er taget til Nettos distributionslager i Køge for at drøfte automatisering med Brian Sværke, Head of Supply Chain & Logistics i Netto Danmark og Partner Lars Bek Jensen fra Langebæk A/S.

Mange grader af automation
Podcasten handler om, hvorfor automatisering i logistikken er vigtig samt konkrete erfaringer med forskellige succeskriterier for implementering af automationsløsninger. Det er vigtigt, at man først forstår, hvilken opgave eller opgaver, der skal løses med automation. Virksomheder har behov for forskellige grader af automationsløsninger. Nogle arbejder med meget skiftende kundebehov med mange små ordrer, som giver en måde at løse rentable automationsløsninger på, mens andre skal have løst mere standardiserede og volumentunge opgaver, som kræver en anden løsning. Automatisering findes på flere niveauer – fra store fuldautomatiske lagerautomater til løsninger, der er hurtige og let at få op at køre. Automatikken er blevet mere skalerbar med mindre, autonome systemer, der kan kobles ind i en samlet løsning.

Lars Bek Jensen fortæller om tendenser indenfor automatisering, som bland andet handler om automatisering af kasselagre, som specielt er relevante for e-commerce. En anden tendens er også behovet for at lagre store mængder (lagring af bulk-varer), bl.a. fordi der nogle steder er udfordringer med pladsen. Dernæst er der stort fokus på at kunne plukke varer effektivt og uden fejl. Det stiller krav om pålidelige plukkesystemer. Blandt produktionsvirksomheder ses også et stigende fokus på at løse transportopgaver ved brug af AGV’er. Endelig peger Lars Bek Jensen på, at 3PL-virksomheder begynder at gennemføre strategiske investeringer i automatisering for at kunne skabe konkurrencemæssige fordele.

Vil du også sponsere en podcast på SCM.dk?

Podcasts kan være initieret og drevet af SCM.dk’s redaktion eller gennemføres med betaling fra en partner, hvor denne spiller en rolle i podcasten.

• Invitér dine kunder eller relevante kilder.
• SCM.dk sørger for alt omkring produktionen: Udstyr, lokaler, redaktionel disponering, vært, planlægning, redigering og udgivelse.
• Alt stemmes overens med kunden.
• Alle podcasts udgives på SCM.dk og distribueres og markedsføres via ugentlige nyhedsbreve, magasinet og gennem Spotify, Apples Podcast App og Google Podcast m.fl.

Hvis din virksomhed ønsker at diktere agendaen i en podcast så ring og hør mere hos Per Christensen på +45 53731373 eller skriv på pc@horisontgruppen.dk.

Husk medarbejderinvolvering
Et typisk projekt starter med et opstartsmøde med fokus på det område, der skal automatiseres. Der bliver på baggrund af dette igangsat et analysearbejde, hvor beslutningsrelevante data indsamles og bearbejdes til en business case, som efterfølgende skal godkendes. Når denne er godkendt, skal der søges efter leverandører til opgaven, det være sig til bygninger, mekanik og udstyr. Når de rette leverandører er valgt, laves der en kontrakt mellem parterne.  Herefter handler det om at få designet på plads med tegninger og specifikationer, og så kan produktionen af robotter, baner, reoler m.v. påbegyndes. Og ifølge Lars Bek Jensen skal man så huske på, at det menneskellige fokus i form af change management er en lige så vigtig opgave som alt det tekniske.

Det er meget vigtigt at få medarbejderne involveret og forberedt på de nye arbejdsgange. Dette bakker Brian Sværke fuldt op om og giver et eksempel på, hvordan ledere tidligt i processen introduceres til de nye løsninger, der senere implementeres. Og endelig slutter Lars Bek Jensen af med at understrege vigtigheden af, at implementeringsprojekterne (og deres business cases) i tilstrækkelig grad har taget højde for, at det tager tid at rampe-up. Man skal huske at sætte tid af til at finjustere systemer og løsninger. ”Tidligere projekter har for eksempel sat fokus på vigtigheden af gode paller i automationsløsninger,” siger Brian Sværke. ”Automatisering er en udfordring, hvis ikke pallerne er i orden. Det er næsten mere vigtigt en valide stamdata,” understreger han.

Deltagere:
• Head of Supply Chain & Logistics Brian Sværke, Netto Danmark og Partner Lars Bek Jensen, Langebæk A/S.
• Værter: Podcast redaktører professor Jan Stentoft, SDU i Kolding og kommunikationskonsulent Tina Højrup Kjær, SDU i Kolding.

Podcasten er gratis tilgængelig for alle med en smartphone via podcast apps som Apple Podcast, Google Podcasts og Pocket Cast.

Mere fra...

06.12.2023SCM.dk

Rederier har betalt under 1 procent i skat af 472 milliarder

06.12.2023SCM.dk

Digitalisering booster virksomheder

06.12.2023SCM.dk

Større fleksibilitet for chauffører

06.12.2023SCM.dk

Maersk vil investere 500 millioner dollar i logistik i Sydøstasien

05.12.2023SCM.dk

Aarhus-studerende vandt pris for hjælp til lastbilchauffører

05.12.2023SCM.dk

Udvikling inden for IoT gavner teknologivirksomhed

05.12.2023SCM.dk

7 anbefalinger til den moderne logistikterminal

04.12.2023SCM.dk

Netbutikker bliver de store vindere

Jobmarked

Se alle

Events

Se alle
Bureau Veritas
Webinar
Webinar: Er din virksomhed eller ønsker den at blive leverandør til Forsvaret?

Bliv klogere på AQAP-standarderne og deres krav

Dato

13.12.2023

Tid

13:30

Sted

Online

Bureau Veritas
Konference
Cybertrusler - en rundrejse på digitaliseringens bagside | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Jeppe Teglskov Jacobsen, Adjunkt ved Institut for Militær Teknologi hos Forsvarsakademiet, som vil tale om "Cybertrusler - en rundrejse på digitaliseringens bagside".

Dato

04.01.2024

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Fra Kassø til hele verden med Power-to-X | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Alexander Reumert, Project Associate hos European Energy A/S, som vil tale om "Fra Kassø til hele verden med Power-to-X".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Accelereret klimatilpasning nu! | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Sebastian Mernild, Professor og leder af SDU Climate Cluster fra Syddansk Universitet, som vil tale om "Accelereret klimatilpasning nu!".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Mod historisk CO2-neutralitet i 2050 | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Mette Kaagaard, administrerende direktør hos Microsoft i Danmark & i Island, som vil tale om "Mod historisk CO2-neutralitet i 2050".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Systematisk og strategisk trivsel hjælper helbredet | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Christian Sauvr, Administrerende Sygehusdirektør hos Sygehus Lillebælt, som vil tale om "Systematisk og strategisk trivsel hjælper helbredet".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia