SCP: Højere leveringskvalitet, gladere kunder og lavere lager

Skarpe cloud værktøjer til supply chain planning (SCP) giver virksomheder store gevinster som fx højere leveringskvalitet, lavere lagerbinding, højere kundeservice, lavere omkostninger og tættere leverandørsamarbejde. Årsagen er bedre og hurtigere gennemsigtighed i data.

De fleste virksomheder har i dag en tydeligere oplevelse af ”kniven på struben”. Konkurrencen bliver mere hidsig, forbrugerne stiller nye og skrappere krav, disruptions lurer hele tiden om hjørnet og digitaliseringen ændrer konstant muligheder og spilleregler.

Èn af virksomhedernes væsentligste greb til at afværge trusler og styrke konkurrencekraften er en stærk værdikæde, og her hedder hjørnestenen supply chain planning (SCP).

”Hos Oracle har vi taget egen medicin og implementeret cloud-baseret supply chain planning, der understøtter vores forsyningskæde for leveringer af datacentre, hardware, arbejdsstationer o.s.v. til vores kunder over hele verden. Værktøjerne gør vores 37 demand planners og 38 supply planners i stand til at reagere både hurtigere, mere agilt og mere præcist på cirka 20.000 ordrer per år”, fortæller Ulf Köster, Solution Director Digital Transformation Solutions for Oracle EMEA. Helt konkret omfatter resultaterne fx 94 procent levering som lovet (OTD), hvor to ud af tre ordrer bliver leveret inden for fem arbejdsdage, samt 40 procent lavere lager.

Han fremhæver en række kendetegn ved stærk supply chain planning (SCP):

• Høj datakvalitet er helt afgørende. Sørg som det første for at få grundigt styr på stamdata og datahygiejne.
• SCP danner grundlag for sales & operations planning (S&OP) og – hvis virksomheden er moden til det – integrated business planning, IBP.
• Agil SCP oversætter efterspørgselssignaler fra alle typer af input kilder fx. IoT sensorer, leverandørinput, markedsinput, salgforventninger mm. i real-tid  - således at konkrete konsekvenser for forsyningskæden kan identificeres hurtigere og afledte aktiviteter på tværs af funktioner udføres med en væsentlig større agilitet end vi har formået tidligere.
• SCP er altså ikke kun planer, det er også eksekvering af planerne til konkrete actions.
• SCP bidrager til at rive siloer ned og samle data-øer i en fælles dataplatform - en ”digital tråd” - på tværs af værdikæden.
• SCP skal støttes af data analytics i realtid, der er bygget ind som en integreret del af platformen. Det skal ikke bygges på som add-on løsninger.
• Cloud baseret SCP er et godt afsæt for virksomheders digitale transformation.

Han supplerer at cloud SCP giver en række ekstra fordele som for eksempel ekstrem hurtig regnekraft og mulighed for at anvende kunstig intelligens, machine learning og gøre effektiv brug af IoT-genererede data fra for eksempel sensorer.

”Cloud betyder, at du tegner et abonnement, hvor du altid er på forkant med den seneste innovation, computerkraft, funktionalitet, sikkerhed og ikke mindst nye digitale teknologier”, fortæller Ulf Köster.

Syv nærgående spørgsmål til din supply chain planning

1. Understøtter din fremadrettede gennemsigtighed i forsyningskæden jeres top- og bindlinjemålsætninger?
2. Kan din værdikæde levere varen på en lønsom måde, når der sker pludselige udsving i supply eller demand?
3. Er du i stand til at segmentere og isolere problemområder, der forstyrrer performance - og ved du, hvordan du bedst prioriterer tiltag, der kan løse problemerne?
4. Hvordan forecaster du efterspørgslen – og hvordan måler og overvåger du forecast præcision?
5. Håndterer du planlægningen i regneark?
6. Hvor stor en procentdel af dine ordrer bliver leveret som lovet – og hvilken rolle spiller lagerbinding for forretningen?
7. Kan du se en fordel i, at dine planlæggere har ét system til demand & supply planning og ikke skal jonglere med flere systemer?

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Planlægning i 2019

Mere fra...

29.04.2024Oracle Danmark A/S

Sponseret

Gartner anerkender igen Oracle som Leder i den seneste Magic Quadrant™ for Supply Chain Planning

09.04.2024Oracle Danmark A/S

Sponseret

Gartner® anerkender igen og for 17. gang Oracle som en leder i den seneste Magic Quadrant™ for TMS

08.03.2024Oracle Danmark A/S

Sponseret

Oracle hjælper kunder med at strømline globale forsyningskæder

22.06.2020Oracle Danmark A/S

Sponseret

NRK to get faster and better analysis with Oracle Autonomous technologies

04.06.2019Oracle Danmark A/S

Sponseret

SCP: Højere leveringskvalitet, gladere kunder og lavere lager

27.05.2019Oracle Danmark A/S

Sponseret

Oracle Announces New Cloud Development to Break Down “Organizational Silos”