Seks virksomheder fortæller om digitalisering af forsyningskæden

Læs om hvordan seks virksomheder i dag anvender SCM 4.0-teknologier til at styrke forsyningskæden, og hvordan de planlægger at gøre brug af nye teknologier i den nærmeste fremtid. Vi har stillet de samme fire spørgsmål til fem store virksomheder og en mellemstor.

Grundfos arbejder massivt med at digitalisere alle hjørner af forsyningskæden og gør brug af mange forskellige digitale værktøjer. Foto: Grundfos..

02.05.2019

Poul Breil-Hansen, SCM.dk

Dan Stig Jensen, CEO, DSB Vedligehold: Flere datakilder skal forbedre vedligehold

 1. Hvilke nye digitale værktøjer gør I aktuelt brug af i forsyningskæden?

Generelt går DSB hen imod at få flere datakilder ind i drifts- og vedligeholdelsesplanlægningen, da vores flåde er blevet levetidsforlænget ad flere omgange. Vi går fra at bruge event data til i højere grad at bruge sensordata og målinger. Det omfatter for eksempel:

 • Vores nye toiletsystemer er baseret på sensordata, så vi kan se teknisk og operationel status i realtid. 
 • Hot box detection: Det er et anlæg, som i Danmark er monteret før tunnellerne under Øresund og under Storebælt. Her får vi tilsendt temperaturdata fra aksellejer og hjulskiver (afledt bremseskiver) fra de af vores tog, der passerer. Eventuelle advarsler disponeres videre af vores MTD (Materiel Teknisk Driftsovervågning).
 • Wild (Wheel Impact Load Detection): Måler om der er hjulskader via en måling af variationer i de dynamiske kræfter, der afsættes i skinnerne ved overkørsel. 
 • ABI: Automatisk bremseklods inspektion måler tykkelsen af bremseklodser ved passage. Hvis en bremseklods falder for en grænse, genereres automatisk en fejl i SAP, så bremseklodserne skiftes. Målerne sidder i sporene i to værksteder.
   
 1. Hvilke behov dækker eller understøtter de?
 • Nyt toiletsystem: Dataovervågning er indført for at forhøje tilgængeligheden af toiletterne for kunderne. Dette opnås ved at udføre præventiv vedligeholdelse, ved at lægge et tog til forsyning eller reparere en fejl under udvikling – inden denne har betydning for kunderne.
 • WILD gør det muligt at planlægge korrektiv vedligehold af hjul/hjulsæt uden visuel inspektion samt at erkende begyndende fejl på et tidligere stadie.
 • HABD/HWD (Hot Axle Box Detection/Hot Wheel Detection). Gør det muligt at reagere på en begyndende lejeskade, inden dette medfører et ”nedbrud”, hvor passagererne forstyrres/forsinkes.
 • ABI: Sparer tid i forhold til manuelt at kontrollere bremseklodser på eftersyn, og gør det muligt at skifte bremseklodser.
   
 1. Har I konkrete planer om at anvende eller udvide anvendelsen af digitale teknologier i forsyningskæden i fremtiden?
 • Vi kører to pilotprojekter, hvor sensorer installeres med henblik på at se unormale åbnings- eller lukketider af døre eller temperaturer/temperaturgradienter og dermed, om klimaanlæg virker, som de skal i drift (fejl kan detekteres gennem en temperaturændring over tid).
 • Der er planer om yderligere implementering af overvågning af systemer via sensordata.
 • Vi arbejder systematiseret med AI og predictive maintenance på det niveau, vi kan med vores gamle togtyper, for eksempel i forhold til at forudsige fejl ud fra tidligere fejlmønstre.
 • Når vi får vores nye tog i fremtiden, så åbner der sig et væld af muligheder for at arbejde med AI, da de nye tog er langt mere homogene og forberedt til predictive maintenance.
   
 1. Hvilke teknologier?
 • Der er planer om yderligere overvågning af udvalgte systemer via sensordata.
 • I ‘Predictive maintenance’ benyttes Machine learning via selvkodede algoritmer.

Jesper Terndrup Madsen, Executive Vice President, Global Operations, Nilfisk: Vi digitaliserer i alle hjørner af kæden

 1. Hvilke nye digitale værktøjer gør I aktuelt brug af i forsyningskæden?

Non-autonomous robots, automated guided vehicles, voice assisted operations & robotic process automation.

 1. Hvilke behov dækker eller understøtter de?

Sikkerhed, effektivitet, servicekvalitet og kundekrav.

 1. Har I konkrete planer om at anvende eller udvide anvendelsen af digitale teknologier i forsyningskæden i fremtiden?

Ja, det er en central del af vores strategi, at Nilfisk skal digitaliseres.

 1. Hvilke teknologier?

eSourcing, IoT, connected products, remote monitoring, autonomous mobile robots, cobots, VR assisted operations & additive manufacturing.

Thomas Touborg, SVP Group Operations, Group Operations, Pandora: 3D-print booster produktudviklingen

 1. Hvilke nye digitale værktøjer gør I aktuelt brug af i forsyningskæden?

I Pandoras forsyningskæde benytter vi 3D printing af produkter i forbindelse med produktudvikling.

 1. Hvilke behov dækker eller understøtter de?

Det medvirker til hurtig produktudvikling i en global produktudviklingsfunktion og et ensartet grundlag for den efterfølgende produktion.

 1. Har I konkrete planer om at anvende eller udvide anvendelsen af digitale teknologier i forsyningskæden i fremtiden?

Vi er i gang med at undersøge mulighederne for at benytte AI/ML på datafangst i produktionen i forhold til aktuelt tidsforbrug versus standard tid. Med tusindvis af medarbejdere i produktionen er det vanskeligt at overskue hele datamængden uden maskinhjælp til at identificere mønstre og skabe det rigtige beslutningsgrundlag. Vi har tidligere lavet nogle test med AMR, men teknologien er ikke på nuværende tidspunkt umiddelbart aktuel for Pandora.

 1. Hvilke teknologier?

Det specifikke teknologivalg afventer en analyse i forhold til projektets omfang og scope.

Andrew Finnegan, CVP Supply Chain, Novo Nordisk: Digitalisering sikrer at vores kunder altid har adgang til medicin

 1. Hvilke nye digitale værktøjer gør I aktuelt brug af i forsyningskæden?

Generelt set udforsker og anvender vi en bred vifte af digitale værktøjer som f.eks. AMR, RPA, VR og AR, Advanced Analytics, Manufacturing Intelligence, etc. 

 1. Hvilke behov dækker eller understøtter de?

De digitale værktøjer hjælper os med at optimere processer, forhindre problemer samt tage hurtigere og bedre beslutninger. Overordnet understøtter det vores formål om at have en pålidelig, effektiv og optimeret forsyningskæde, så vores patienter altid har adgang til deres medicin.

 1. Har I konkrete planer om at anvende eller udvide anvendelsen af digitale teknologier i forsyningskæden i fremtiden?

Vi udforsker hele tiden nye digitale værktøjer. 

 1. Hvilke teknologier?

En af de ting, vi kigger nærmere på, er brugen af IoT, som for eksempel brugen af sensorer ved vores produktionslinjer.

Martin Bach Andersen, Director of Supply Chain Excellence, Grundfos: Vi digitaliserer med fuldt drøn

 1. Hvilke nye digitale værktøjer gør I aktuelt brug af i forsyningskæden?

Vores digitalisering af forsyningskæden er en central del af vores hele indsats for hele tiden at gøre vores forsyningskæden endnu stærkere, skarpere og smartere. Konkret arbejder vi med at implementere:

 • Integrated Business Planning Platform (som vi blandt andet forankrer vores sales & operations planning-proces i);
 • RPA’s (hvor vi fx automatiserer trivielle dele af fakturahåndtering som at kopiere kontonumre etc.);
 • Track & Trace der integrerer med transportører og sender servicebeskeder til kunder; sporbarhed baseret på skyen og sensorer installeret i alle komponenter i vores pumper;
 • MES der logger udstyr og bidrager til sporbarhed;
 • AI/ML som fx understøtter lageroptimering, flytning af lager, håndtering af udsving i salgsplaner;
 • Predictive analytics som inddrager eksterne datakilder og med dashboard på distributionscentre etc.;
 • Digital Dashboards som er en del af vores ”Factory of the Future”, hvor medarbejderne via smartwatches får beskeder og ikke mindst
 • Supplier & Customer Portals der skal understøtte et tættere samarbejde med leverandører, kunder og gerne flere niveauer af kunder etc.
   
 1. Hvilke behov dækker eller understøtter de?

Kort sagt skal digitaliseringen af vores forsyningskæde og forretning skabe transparens i den samlede kæde, understøtte vores globale S&OP, automatisere tidskrævende administrative rutineopgaver, forbedre forecast-præcision og ”opdage” udsving, understøtte samarbejde i den udvidede forsyningskæde og ikke mindst understøtte udvikling af nye forretningsmodeller.

 1. Har I konkrete planer om at anvende eller udvide anvendelsen af digitale teknologier i forsyningskæden i fremtiden?

Ja, vi vil kontinuerligt opsøge digitale teknologimuligheder, der kan forbedre vores kunders oplevelse, vores medarbejdertrivsel og vores løbende forbedringsindsats. Som en del af vores Factory of the Future-initiativer eksperimenterer vi for eksempel konstant med nye teknologier som eksempelvis smartwatches for overvågning af udstyr, virtual reality til medarbejdertræning etc., ligesom vores såkaldte Digital Office aktivt undersøger nye forretningsmodeller for at servicere vores kunder og kunders kunder med udvidede tjenesteydelser.

 1. Hvilke teknologier?

De væsentligste omfatter VR, Smart Watches, Condition Monitoring, AI/ML, autonomous internal transportation etc. Condition Monitoring indebærer, at overvåger vores varer og komponenter under transport for at være sikker på, at de har været udsat for de rette tryk- og temperaturforhold, så kvaliteten er i orden. Vi arbejder målrettet på at tilføre mere intelligens til vores statistiske forecasts og at berige data. I de administrative processer arbejder vi først med lean og dernæst med RPA, hvor det giver mening. Vi undersøger også AMR, altså autonomous mobile robots, der kan samarbejde med medarbejdere. Vi eksperimenterer for eksempel med MiR-robotter, der leverer hele reolsæt med komponenter og værktøj ind til en produktionslinje. Det sidste sker ud fra et ønske om at forbedre arbejdsmiljø. Generelt vurderer vi nye tiltag ud fra tre kriterier: 1) arbejdsmiljø, 2) kundeværdiskabelse, og 3) konkurrencedygtighed i kombination med tilbagebetalingstid.

Jens Davidsen, Project Leader Supply Chain, Aurora Group: Kunstig intelligens skal forbedre demand planning

 1. Hvilke nye digitale værktøjer gør I aktuelt brug af i forsyningskæden?

Vi gør brug af kunstig intelligens (AI), machine learning, big data.

 1. Hvilke behov dækker eller understøtter de?

Værktøjer skal forbedre vores demand planning, vores business intelligence og vores stamdata håndtering. Det nytter ikke at have verdens mest avancerede systemer til demand planning og alt muligt andet, hvis dine stamdata er forkerte. Vi arbejder derfor meget med at styrke vores stamdata og produktdata ved hjælp af RPA og intelligens.

 1. Har I konkrete planer om at anvende eller udvide anvendelsen af digitale teknologier i forsyningskæden i fremtiden?

Vi har planer om at indføre RPA og RPA-understøttet PIM-system (product data information). PIM-systemet skal trække data fra mange kilder og selv verificere en stor del af vores produktdata.

 1. Hvilke teknologier?

Vi følger også meget med i blockchain-teknologien og IoT, fordi vi tror, det kan være en hjælp for vores stamdata-håndtering og PIM. Foreløbig synes vi, teknologien viser for meget usikkerhed, men vi følger skarpt med.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Bæredygtig materialehåndtering i logistikterminalen

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Denne artikel er del af et tema:

Tema om SCM 4.0 og data i forsyningskæden

Relateret indhold

15.07.2024SCM.dk

Maersk containerskib angrebet i Det Arabiske Hav

15.07.2024SCM.dk

Grønne lastbilchauffører får flere lademuligheder

04.07.2024SCM.dk

Nye 3D-printede rør mindsker energitab i kølesystemer

03.07.2024TrueCommerce

Sponseret

Digitaliser din supply chain

02.07.2024TrueCommerce

Sponseret

En introduktion til elektronisk fakturering

02.07.2024Norris Print-Tech A/S

Sponseret

ZEBRA HC20 OG HC50 håndterminaler til pharma/healthcare

02.07.2024SCM.dk

Få styr på it-sikkerheden og undgå cyberangreb

01.07.2024SCM.dk

Region Syddanmark investerer halv milliard i løsning til blodprøveanalyser

Jobmarked

Se alle

Tasklet Factory

Softwareudvikler til Tasklet

Vi søger lige nu en dygtig kollega til vores #TeamCode til at bidrage med at udvikle vores mobilapp, der effektiviserer lagre verden over.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

14.08.2024

Apport Systems A/S

Sales And Administration Coordinator

Her hos Apport Systems A/S er vi på udkig efter en ny medarbejder, der skal være med til at få dagligdagen på vores kontor i Risskov til at glide let. Er du en haj til administrative opgaver inden for bogholderi, salg og kontor? Perfekt, så læs med her.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Technical Documentation Engineer / Technical Writer

Kan du formulere og forenkle tekniske instruktioner og skabe gode brugeroplevelser i interaktionen mellem menneske og maskine? Og motiveres du af en varieret hverdag som en del af et stærkt team og muligheden for at arbejde med komplekse og højteknologiske løsninger? Så er det dig vi leder efter!

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Service Specialist

Har du en dybdegående teknisk viden og en passion for fejlfinding, og drømmer du om at udforske verden? Vi leder efter en dygtig Service Specialist med en solid baggrund og kendskab til både mekanik, elektronik, samt PLC.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Category Manager - med primært fokus på projektindkøb

Hos Körber Supply Chain lægger vi stor vægt på godt kollegaskab og stærk holdånd i en travl hverdag: Vi ved ganske enkelt, at det er nøglen til vores succes! Vi er en virksomhed i udvikling og søger derfor en erfaren Category Manager til at styrke vores indkøbsteam. Vores dedikation til innovation har gjort os til en førende aktør i branchen. Som Category Manager hos Körber bliver du en del af et passioneret og resultatorienteret team, hvor din erfaring vil spille en central rolle i at udvikle vores indkøbsstrategi og forbedre vores leverandørnetværk.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Project Engineer - Controls

Hos Körber Supply Chain lægger vi stor vægt på godt kollegaskab og stærk holdånd i en travl hverdag: Vi ved ganske enkelt, at det er nøglen til vores succes! Som vores nye Project Engineer - Controls bliver det derfor også en central del af din hverdag, som del af et passioneret og internationalt team der hver dag arbejder for at bringe automation og PLC til nye højder.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle
DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Netværkssikkerhed

Vil du opkvalificere dine færdigheder inden for netværkskommunikation? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplommodul, og få kompetencer til at sikre virksomhedens netværk mod angreb.

Dato

26.08.2024

Tid

13:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser

Vil du styrke dine kompetencer inden for systematiske metoder til analyse, design og implementering af objektorienterede systemer? Så er dette kursus, som også er et diplommodul, interessant for dig.

Dato

26.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Projektledelse – metoder og værktøjer - aften

Vil du være projektleder – eller ønsker du at opkvalificere dine projektlederkompetencer? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplom modul, og styrk dine evner til at planlægge, styre og følge op på projekter.

Dato

26.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

Bredana Axcite A/S
Webinar
Sådan får I (bedre) styr på jeres varer i transit

Landed Cost modulet i Dynamics 365 giver jer en stribe fordele

Dato

27.08.2024

Tid

10:00

Sted

Live webinar fra Bredana Axcite, Aarhus

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Fra specialist til leder

Vil du have mere viden om de krav, der stilles til ledere i erhvervslivet? Og vil du udvikle dine ledelseskompetencer? Så tag dette kursus, som også er et diplommodul modul, og få sat fokus på dit potentiale i overgangen fra rollen som specialist til rollen som leder.

Dato

27.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Det personlige lederskab og forandring - aften

Udvid og styrk dine personlige ledelseskompetencer og få udviklet dine samarbejdsevner og evner til at vække tillid hos medarbejdere.

Dato

27.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup