Sporbarhed i forsyningskæden med Business Central

I dag er sporbarhed i forsyningskæden ikke længere forbeholdt fødevare og medicinalindustrien. Nu er det også en vigtig parameter for mange andre industrier. I denne artikel

Historisk har sporbarhed været et væsentligt emne for proces producerende virksomheder typisk indenfor fødevarer og medicinalindustrien for at øge forbrugersikkerhed. Et krav der også har øget kompleksiteten i de omkringliggende processer – f.eks. lagerhåndtering, produktionsprocesser og QA.

Et øget krav i flere industrier har skabt fokus på at udvikle systemer og processer som kunne sikre den nødvendige sporbarhed men samtidig fastholde høj effektivitet i processerne på både lager, forsendelse og i produktionen.

I dag er sporingskrav dog mere udbredt og ikke længere primært på forbruger rettede varer. Emner der bruges i mølleindustrien, emballageindustri og flere andre har disse besværligheder i større eller mindre grad.

Processerne har derfor været under forandring igennem flere år med de stigende enten lov eller kundekrav, og er nu ved at være en naturlig og indarbejdet del af dagligdagen i de fleste berørte virksomheder.

Standard ERP systemer har nu i flere år haft sporing som en del af lagermodellen og i processerne omkring håndteringen af varer. Standard systemerne tilbyder ofte en ret kompleks løsning, men de er ikke målrettede nok og efterlader ofte kunder med spørgsmål om hvordan kan man udnytte disse muligheder på en så smidig måde at det ikke føles som ekstra registrering og dermed en ekstra byrde.

Her kommer de industri specifikke løsninger i spil idet disse tillæg til standard ERP netop er målrettet en bestemt type fremstilling, og dermed har en lang række konkrete best-practice processer, der allerede ER gennemtænkt og valideret og som konkret giver svarene på hvordan det skal sikre en effektiv dagligdag.

9altitudes Danmark A/S bygger også sådanne industrispecifikke løsninger til producerende virksomheder indenfor flere industrier, og har her oplevet at det ofte er et spørgsmål om at have indrettet en proces der sikrer kontrol og kvalitet med de opsamlede data – sammen med en række elementer der gør, at det er nemt at spore fra det afsendte parti til en kunde og ned igennem lageret, produktionen og ud i købte partier.

I 9A Manufacturing – vores standardløsning til producerende virksomheder – har vi fokuseret på at binde varepartier sammen, dokumentere oprindelse, certifikater og øvrig dokumentation sammen i en samlet løsning. Der lyder komplekst men er det slet ikke da vi har indarbejdet registreringerne hvor det ligger naturligt – lige fra modtagelse af varepartier og deres certifikater over lager- og produktionsprocessernes behov for træk, samt igennem kvalitetskontrollerne undervejs hvor brugen af effektive registreringsmetoder såsom scanning af dokumenter, print af stregkoder i processerne og scanning som kontrol i processerne bliver samlet i et overblik.

Understøtter man lager og produktionsprocesserne med den relevante mærkning og vælger løsninger som både håndterer lagerprocesserne på en god måde, men også er koblet med ERP systemets styring af sporingskrav – så bliver hverdagen noget nemmere og kun på denne måde sikres en høj kvalitet i sporingsdata.

Denne artikel er del af et tema:

Tema om den digitale forsyningskæde 2022

03.04.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Sådan bliver de stigende priser en gevinst

30.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Hvornår kan nedetid forhindres?

27.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Skab stabil indtjening trods svingende tider

24.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

5 områder hvor du med fordel kan forbedre din Business Central løsning

09.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

5 ting AR kan styrke i din værdikæde

03.03.2023Bredana Solutions A/S

Sponseret

Undgå de klassiske fejl med struktureret dokumenthåndtering