Storbritannien bliver i EU-Toldunionen indtil videre - Kom alligevel til de stort anlagte informationsmøder

I første omgang ser det ud til, at Storbritannien kan blive i EU’s toldunion efter Brexit. Selv om der ikke umiddelbart er udsigt til de store toldmæssige konsekvenser af Brexit, er der alligevel grund til at deltage i informationsmøderne om Brexit

Ifølge Brexit-aftalen, som netop er blevet offentliggjort, kan hele Storbritannien forbliver i en toldunion med EU. Dette vil gælde for alle områder undtagen fiskeri. Samtidig står der i aftalen, at Storbritanniens medlemskab af EU-Toldunionen opretholdes, indtil begge parter er enige om at ophæve det. 

Næste skridt bliver, at det britiske parlament, Europa-Parlamentet og de 27 EU-medlemslandes parlamenter skal tage stilling til aftalen. 

Selv om den britiske EU-exit ikke umiddelbart får toldmæssige konsekvenser for de danske virksomheder, opfordrer Henrik Beck, sekretariatsleder i Erhvervslivets Kompetencecenter For Told, til, at danske virksomheder deltager i de bredt anlagte informationsmøder om Brexit, der foregår i Aalborg, Aarhus, Middelfart og København i slutningen af november og starten af december.

Bag møderne står den nye Toldstyrelse i tæt samarbejde med Skattestyrelsen, Fødevarestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

- Det er aftalt med Toldstyrelsen, at første del af informationsindsatsen mod virksomhederne skal bestå af bredt anlagte informationsmøder, der ikke kun vil komme til at handle om told. Som man kan se af den meget brede vifte af offentlige myndigheder, der står bag møderækken, bliver der eksempelvis også sat fokus på moms, punktafgifter og import- og eksporttilladelser, fortæller Henrik Beck.

Henrik Beck fortæller også, at det i 2019 er planen at afholde en række mindre netværksarrangementer om Brexit med fokus på særlige branchespecifikke udfordringer på toldområdet. 

- Anden del af informationsindsatsen over for virksomhederne vil være mere branchespecifik og toldorienteret. Her begynder det virkeligt at blive interessant for EKFT, og derfor vil EKFT snarest muligt melde sig på banen med toldorienterede informationstiltag til EKFT’s medlemsvirksomheder om Brexit. Det gør vi, når vi får mere sikker viden om, hvad de toldmæssige konsekvenser af Brexit bliver for de danske virksomheder. Og ikke mindst når vi ved mere om, hvornår de nye regler og procedurer træder i kraft, slutter Henrik Beck, der træffes på info@ekft.dk

Du kan læse om informationsmøderne i første bølge her

Læs mere om Brexit-aftalen her

02.09.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Brexit og toldkrigen udvikler sig dag for dag - kom og hør det seneste nye på EKFT's informationsmøder i september

13.08.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Kom til EKFT-medlemsmøder i september om Brexit, toldkrig og frihandelsaftaler

06.08.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Forbered jer på hård Brexit 31. oktober: EKFT indbyder snarest til nye medlemsmøder

28.02.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Kom til EKFT-arrangementer om Brexit og frihandel

26.02.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Godt med lidt mere styr på Brexit-processen

25.01.2019Erhvervslivets Kompetencecenter For Told

Sponseret

Betal ikke mere i told end nødvendigt