Undgå personskader i dine pallereoler

Hvert år sker der en del ulykker i forbindelse med håndtering af varer og gods i pallereoler. Mange af disse ulykker kan undgås, såfremt pallereolerne og miljøet omkring disse er udformet i.h.t. reglerne om sikkerhed.

Mange af disse ulykker kan undgås, såfremt pallereolerne og miljøet omkring disse er udformet i.h.t. reglerne om sikkerhed.

Brancheforeningen FLAM har i tæt samarbejde med Arbejdstilsynet udarbejdet en vejledning, der præciserer reglerne for sikring af plukkepladser i pallereoler.

Vejledningen bekræfter ligeledes at der altid skal monteres nethylder eller tilsvarende i områder, hvor der foregår plukning eller andre arbejdsfunktioner. Eksempler på sådanne områder er:

  • Plukkepladser
  • Gennemkørsler
  • Flugtveje
  • Monterede slangevindere samt brandskabe
  • Monterede el-tavler el.lign.

Du kan downloade hele vejledningen fra FLAM her.

25.08.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

Semi- eller fuldautomatisering på high tech lageret

23.06.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

Pallereoler kan være løsningen til opbevaring af pladskrævende gods

16.06.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

MOVO 3015: Nyhed til mobile pallereoler

09.06.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

5 fordele ved småvaremezzaninen

01.04.2022CONSTRUCTOR

Sponseret

Guide til kølelagring

19.08.2021CONSTRUCTOR

Sponseret

Før du køber paller ...