IMO klar med ny klimaaftale for fremtidens skibsfart

FN’s søfartsorganisation, IMO, indgår ny aftale, der skal nedbringe udledningen af drivhusgasser fra skibsfart. Målet er, at forureningen skal reduceres med mindst 50 procent i 2050 sammenlignet med 2008. Der er dog ikke udelt begejstring for målsætningen.

Fremtidens skibsfart skal være noget grønnere. I 2050 skal sektorens globale CO2-udslip være halveret..

19.04.2018

SCM.dk

Konkret er målet at skære 50 procent af udslippet frem mod 2050, sammenlignet med niveauet i 2008, og det møder opbakning fra dansk hold.

”Det er afgørende for klimaet og for skibsfarten, at IMO reelt bidrager til at løse den samlede globale udfordring, som blev anerkendt med Parisaftalen. Med et mål om mindst at halvere udledningen af drivhusgasser fra skibe i 2050 indeholder strategien et konkret og vigtigt ambitionsniveau,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

På den lange bane er planen, at de forurenende gasser skal udfases fuldstændigt. Og holder ambitionerne vil det være slut med emissioner fra skibe i løbet af dette århundrede.

Kernen i strategien fra IMO

  • En vision om at skibsfarten er forpligtet til at reducere drivhusgasemissioner og arbejder for at udfase dem hurtigst muligt i dette århundrede.
  • Et kortsigtet mål, der fokuserer på energieffektiviteten af nye og eksisterendes skibe. På kort sigt skal sektoren reducere emissioner med 40 procent per tons transporteret gods i 2030 sammenlignet med 2008-niveau.
  • Et langsigtet mål om, at sektoren, som minimum, skal halvere sine emissioner i 2050 sammenlignet med 2008-niveau.
  • En liste over mulige reduktionstiltag, som vil have en indvirkning på skibsfartens emissioner på henholdsvis kort, mellemlangt og lang sigt.

Kilde: Erhvervsministeriet

Flere ønsker om mere ambitiøst mål
”Som en søfartsnation har Danmark deltaget aktivt i forhandlingerne for en endelig klimastrategi, der kan realisere det mål for grøn omstilling, IMO besluttede tilbage i 2016. Danmark havde som et af de ambitiøse lande i forhandlingerne gerne set et endnu mere ambitiøst mål for strategien, men jeg mener, at man i IMO med denne aftale sender et klart signal til omverdenen om sektorens vilje til at bidrage til den globale klimaindsats”, siger Brian Mikkelsen.

Erhvervsministeren er ikke ene om at pege på ønsket om en mere vidtgående aftale. Flere organisationer har således peget på behovet for en noget hårdere kurs i retning mod en emissionsfri skibsfart.

”Det er utrolig vigtigt at vi har fået en aftale, men det er klart at den er alt for uambitiøs i forhold til hvad der er brug for”, siger transportmedarbejder i Det Økologiske Råd, Jeppe Juul, i en pressemeddelelse.

Ifølge Rådet bør CO2-udledningen fra skibe nedbringes til nul i 2050, mens EU har ønsket en reduktion mellem 70-100 procent, hvilket man mener nødvendigt for at holde den globale opvarmning under de 1,5 grader, som Parisaftalen fremhæver som optimalt.

Ikke teknisk det bedste
Heller ikke hos interesseorganisationen Danske Maritime er man specielt imponerede over den nye aftale, om end man anerkender de minimumskrav, den i det mindste fastsætter.

”Den maritime industri har en udvikling, hvor vi hele tiden sparer brændstof og hele tiden sparer udledning; det gælder også CO2-udledningen, der hele tiden begrænses mere og mere. Den her aftale forudsætter ikke synderlig større anstrengelse udover, hvad man alligevel kan regne med. Men det er en aftale”, siger underdirektør i Danske Maritime, Michael Prehn, til Ingeniøren.

”Det er ikke det dårligst tænkelige resultat. Vi kunne have stået her uden nogen aftale, men det er på ingen måde det bedste resultat. Det er ikke engang det teknisk opnåelige resultat. Jeg tror sagtens, man kunne have lavet en ambitiøs aftale, der ikke havde skadet nogen, mens man gjorde det mindre risikofyldt at investere i teknologien”, tilføjer han overfor ing.dk.

Læs også: EU vil overvåge lastbilers CO2-udslip

Selvom den nye aftale er et gennembrud på flere års forhandlinger i IMO’s miljøkomité, Marine Environment Protection Committee (MEPC), så er der stadig et stykke vej endnu. Til efteråret vil IMO udarbejde en konkret handlingsplan, som skal konkretisere, hvordan reduktionerne skal nås i praksis. Den endelige strategi indeholdende de konkrete tiltag vedtages efter planen i 2023.

-EST og -AK

Bredana Axcite A/S

Sponseret

SCM-dagen 2024: Bliver AI en gamechanger i Supply Chain?

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

12.04.2024SCM.dk

Ejeren af Dali vil have alle parter til at bidrage

12.04.2024SCM.dk

Ny banebrydende automatisering af ordreplukning

05.04.2024Global AGV

Sponseret

5 fordele ved at skalere din produktion med AGV

03.04.2024WITRON Group

Sponseret

20 years of successful partnership

02.04.2024SCM.dk

Cybersikkerhed giver nye karriereveje for unge

02.04.2024SCM.dk

SMV’er har svært ved at følge med ESG-udviklingen

27.03.2024TrueCommerce

Sponseret

Stay Compliant: E-invoicing Updates (April)

27.03.2024SCM.dk

Danmark er milevidt fra mål om grøn energi på land

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle