Løft, læs og levér! Produktiviteten i logistikflowet fordobles

I logistik- eller distributionsbranchen er der en evig bestræbelse på at være så produktiv og omkostningseffektiv som muligt for at holde trit med de øgede markedskrav.

25.02.2021

Sponseret

Tawi

I disse udfordrende tider, hvor markedet hurtigt ændrer adfærd og e-handel accelererer, bliver logistik- og distributionscentre nødt til at følge med et endnu højere tempo og flere krav. Siden pandemien ramte os, viser undersøgelser, at mere end én ud af tre forbrugere er begyndt med, eller har øget deres online køb af dagligvarer. (KildeEricsson) Er der stadig elementer i logistikprocessen, som kan forbedres? Er det overhovedet muligt at fordoble produktiviteten?

Forventninger til markedet

Den digitale transformation har gjort det muligt for forbrugere at få øjeblikkelig adgang til det indhold, de ønsker. I den ikke-digitale verden skal produkter fortsat sendes til deres destination med lastbiler, tog, fly eller skibe. Da det “digitale samfund”, hvor varer er tilgængelige med det samme, har så stor fremgang, forventer forbrugere nu også mulighed for fysisk levering med det samme. Disse forventninger står også tydeligt klart for B2B-markedet. En undersøgelse viser, at 88 % af de deltagende virksomheder siger, at deres kunder i øjeblikket anmoder om leveringer samme dag. (Kilde: Ericsson)

Udviklingen i markedet bygger på en kombination af forbedret produktionsfaciliteter, hvor produktionsomkostninger er reduceret, forsendelse på rette tidspunkt, højautomatiset centre for ordreafvikling og en øget mobilitet, som har medvirket til denne udvikling.

Flaskehalse i logistisk procesflow

I det forenklede procesflow identificeres tre trin, som kan forbedres, og som potentielt kan bidrage til at opnå en fordobling af produktiviteten, afhængig af arbejdspladsens udfordringer, naturligvis.

  • Læsning & losning af lastbil eller container
  • Transportør til paller & palletering
  • Ordreplukning

Håndtering af produkter er stadig i høj grad en manuel opgave – uanset om det er losning, palletering eller ordreplukning – selvom der fortsat dukker mere eller mindre automatiserede løsninger op.

Effektive løsninger vil løse de fleste udfordringer, som ofte findes i disse flaskehalse. Reducér nedetid, halvér omkostninger, sikre dit personales sundhed og sikkerhed, minimér skade på varerne og oplev et produktivitets-boost og et hurtigt investeringsafkast!

Læsning & losning af lastbil eller container

Med den konstante ankomst af varer er det afgørende, at varerne losses og bringes ind i procesflowet i et distributionscenter så hurtigt og præcist som muligt. Hvad er udfordringerne? Det er en krævende opgave at losse, og det kræver normalt fysisk stærk arbejdskraft, som kan håndtere det hårde arbejde. Varer kan komme i mange forskellige størrelser og former, og de skal alle sammen håndteres med omhu, så der ikke forårsages nogen skade.  Samtidig vil man gerne undgå nedetid i de følgende procestrin.

Transportør til paller & palletering

Når varer losses, skal de sorteres og palleteres på en effektiv måde for at nå deres endelige destination på lageret. Dette er normalt en manuel opgave, der kræver mange løft på alle former for pakker, sække, lange og tunge emner. Hvordan kan man sikre, at medarbejdere forbliver effektive gennem hele dagen? Hvordan kan man sikre, at de ikke risikerer nogen fysiske skader på deres krop? Kan man reducere risikoen for at tabe og beskadige varerne? Og hvordan sikre man, at den tilgængelige gulvplads bruges på den bedst mulige måde?

Ordreplukning

I det sidste element af logistikkens procesflow vil vi kigge nærmere på ordreplukningen – her ser vi ofte et behov for to personer, der hjælper hinanden med at håndtere tunge og forskellige former for emner. Nogle gange opbevares produktet i områder med begrænset plads, hvor en person simpelthen ikke kan håndtere at plukke selv. I forlængelse heraf opstår udfordringerne med, at overholde de krav, der på nuværende tidspunkt er til afstandskrav på arbejdspladserne. Det kan også have en høj påvirkning på arbejdsstyrkens udholdenhed at skulle bøje sig indover pallestativer, dreje og vende sig, mens de løfte varer.

Ligesom i alle andre dele af logistikflowet er hurtighed her afgørende. Enhver løsning, der kan hjælpe medarbejdere skal være oppe og køre uden forsinkelser. Det er også vigtigt at optimere brugen af plads og opbevare varer på den bedst mulige måde for at få den hurtigste ordreplukning.

Løsninger til flaskehalse i Logistik

Der findes forskellige løsninger, som kan løse udfordringerne i de forskellige trin, som er beskrevet. I mange aspekter skiller vakuumløft sig ud i sammenligning med alternativerne. I vores webinar som omhandler produktivitet i logistik vil vi udforske forskellige løsninger til de udfordringer som oftest ses indenfor logistik og distribution. Klik her for at tilmelde dig webinaret!

Investeringsafkast

Når man investerer i nye løsninger eller systemer, er det afgørende at forstå afkastet på denne investering. Vi ved med sikkerhed, at en vigtig fordel for dig ved implementering af vakuumløfteudstyr er sundere og gladere medarbejdere, som kan klare dage, måneder og år i langt bedre form, end de kunne uden løfteudstyret. Du vil også kunne reducere omkostninger i forbindelse med sygeorlov og omkostninger forbundet hermed, samt minimere udfordringerne ved at skulle reorganisere personalet for at håndtere de daglige opgaver.

Hos TAWI udregner vi investeringsafkast (ROI) på baggrund af forhold, som vi dog ved er forskellige hos hver virksomhed og arbejdsplads.

  • Antal af fuldtidsmedarbejdere og skiftehold
  • Procentvis brug af løfteløfteudstyr
  • Medarbejderomkostninger

ROI vil derfor være forskellig afhængig af forholdene og løsningerne på hver arbejdsplads. De fleste virksomheder vil dog allerede efter 6-12 måneder have tjent investeringen af eksempelvis en TAWI Mobile Order Picker hjem.

Se alle vores produkter lige her

12.08.2021Tawi

Sponseret

Håndtering af ruller

20.05.2021Tawi

Sponseret

Løft sikkert, selv i sensitive og krævende miljøer

18.03.2021Tawi

Sponseret

Når du skal løfte og vippe træplader, er vakuum vejen at gå

03.03.2021Tawi

Sponseret

Webinar: Løft, læs og levér! - Øg produktiviteten indenfor logistik

25.02.2021Tawi

Sponseret

Løft, læs og levér! Produktiviteten i logistikflowet fordobles

27.11.2020Tawi

Sponseret

Løft, flyt og pak i én arbejdsgang