Manglende kompetencer er stopklods for brug af cobots

Manglende kompetencer og for lidt viden. De to faktorer bremser danske virksomheders brug af den nye generation af robotter, de såkaldte cobots. Nyt, praksisnært værktøj sænker virksomhedernes barrierer for at komme i gang og skal få flere til at høste gevinsterne fra de samarbejdende robotter.

Cobot Knowledge Lab, som Teknologisk Institut og Industriens Fond står bag, har udviklet et nyt digitalt værktøj, hvor virksomheder får viden, gode råd, konkret vejledning og praksisnære videoguides om opsætning og brug af cobots. Foto: Teknologisk Institut

26.02.2024

SCM.dk

At få robotter indført i en virksomheds arbejdsgange kræver særlige kompetencer. Det er ikke nok bare at sætte robotternes ledning i stikkontakten. Hver fjerde virksomhed ser netop de manglende kompetencer, som en af de største barrierer for implementering af robotter. Det viser en undersøgelse af robotters potentialer og udbredelse i dansk erhvervsliv.

Det danske initiativ, Cobot Knowledge Lab, som Teknologisk Institut og Industriens Fond står bag, har derfor udviklet et nyt digitalt værktøj, hvor virksomheder får viden, gode råd, konkret vejledning og praksisnære videoguides om opsætning og brug af cobots.

Cobots er en særlig slags robotter, der er designet til at arbejde tæt sammen med mennesker. Netop det samarbejde indeholder store muligheder for danske virksomheder og brugen af cobots ventes da også at stige.

”Cobots kan noget helt særligt og spiller en stor rolle i automatiseringen af den danske produktionssektor. For at realisere gevinsterne af cobots målt på effektivitet og innovation, kræver det dog, at vi bliver bedre til at bruge cobots korrekt og udnytte deres potentiale. I Cobot Knowledge Lab er der nu skabt et helt nyt vidensunivers, hvor den enkelte produktionsmedarbejder nemt kan hente den viden, der gør det muligt at installere og bruge cobots optimalt og dermed realisere gevinsterne på virksomhedens bundlinje”, siger Charlotte Kjeldsen Krarup, der er udviklingsdirektør i Industriens Fond.

Der blev ifølge IFR installeret omkring 50.000 cobots på verdensplan i 2022. Hvis væksten fortsætter uændret, vil der i 2030 blive installeret omkring 500.000 cobots.

”Cobots er nyttige for danske virksomheder, når produktionsprocesserne skal effektiviseres. Derfor skal flere virksomheder i gang med at bruge cobots. Vi ved, gennem vores dialog med virksomhederne, at konkret viden om implementering og brug af cobots kan være en barriere for et øget brug. Men med den nye digitale håndbog, som vi har udviklet i samarbejde med brugerne i industrien, gør vi nu produktionsvirksomhederne bedre i stand til at installere cobots og integrere dem i produktionen på egen hånd. Det kan forhåbentlig accelerere udbredelsen af cobots og samtidigt højne den enkelte virksomheds produktivitet markant”, fortæller Anne-Lise Høg Lejre, der er direktør ved Teknologisk Institut.

Ensartet kvalitet, forudsigelig leveringstid og mere værdiskabende og varierende arbejde. Sådan opsummerer den østjyske elektronikproducent Styromatic sine gevinster ved at implementere cobots.

Virksomheden er én blandt en række produktionsvirksomheder, som sendte medarbejdere på et uddannelses- og testforløb i Cobot Knowledge Lab. Et forløb, som gav mod på at tage et skridt videre med cobots – denne gang helt på egen hånd.

”Til opstilling, programmering og indkøring af vores første cobot har vi fået hjælp af en leverandør. Men det næste cobot-projekt har vi lavet selv, og det er kommet af, at vi har fået mere mod og mere viden fra Cobot Knowledge Lab-forløbet. Vi er stadig i startfasen med kollaborative robotter, men vi tror på, at det er fremtiden, og vi har allerede indkøbt flere nye robotter, som bare venter på at blive sat i arbejde”, siger Mohamad Shagilian Mohamad, der er produktionsteknisk medarbejder hos Styromatic.

Læs også: Robotindustri mødes om AI, den grønne omstilling og fremtidens arbejdsmarked

Den viden og de mange gode erfaringer, som Cobot Knowledge Lab har opsamlet gennem sit arbejde med cobots i danske produktionsvirksomheder er altså nu samlet i en digital håndbog, der fremadrettet, sammen med projektets videnbank, skal hjælpe endnu flere virksomheder i gang med at implementere cobots.

Hvad er Cobot Knowledge Lab?

Cobot Knowledge Lab har til formål at klæde nutidens og fremtidens arbejdsstyrke på til at blive innovative cobot-brugere med et fokus på at få Danmarks førerposition inden for cobots udbygget og udnyttet.

Indsatsen gennemføres i et målrettet partnerskab mellem Industriens Fond, Teknologisk Institut, Implement Consulting Group og Videnscenter for Automation & Robotteknologi (Nord & Syd).

Hvad er en Cobot?

Cobots eller kollaborative robotter er typen af robotter, der er designet til at arbejde tæt sammen med mennesker. 
Cobots er ofte karakteriseret ved at være mere brugervenlige og mindre pladskrævende end traditionelle industrirobotter. Ofte er de også billigere og mere fleksible.
Cobots bruges for eksempel i forbindelse med palletering, svejsning, maskinpasning, montering, dosering, efterbehandling, materialehåndtering eller materialefjernelse.

/ PiB

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

19.04.2024SCM.dk

4 dages arbejdsuge understøtter medarbejdertrivsel

19.04.2024SCM.dk

I skal indberette emballage inden den 31. august

12.04.2024SCM.dk

Alt for få virksomheder kan håndtere cyberangreb

08.04.2024SCM.dk

Forskere efterlyser bæredygtig og ansvarlig AI-udvikling

02.04.2024TrueCommerce

Sponseret

Nyt om elektronisk fakturering i Belgien

26.03.2024SCM.dk

Cybersikkerhed fylder arbejdslivet for mange

26.03.2024TrueCommerce

Sponseret

Elektronisk fakturering i Tyskland

25.03.2024SCM.dk

Pallerobot revolutionerer pallehåndtering med kunstig intelligens

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle