Tre stærke egenskaber ved supply chain planlægning

Pandemien i 2020 og 2021 vendte op og ned på stort set alt inden for ledelse af forsyningskæden. Det har altid været vanskeligt at forudsige samt planlægge forsyningskædedriften. Efter pandemien er det kun blevet vanskeligere. Ekspert peger på tre aktuelle fokusområder, hvor man kan vende usikkerhed til en konkurrencefordel.

”Supply chain planlægning er altid både it, processer og mennesker. Det hænger sammen”, fortæller Brian Byskov. Arkivfoto fra 123rf.com..

24.10.2023

Poul Breil-Hansen, SCM.dk

Verden var bedre i gamle dage, er en ofte citeret skrøne; men når det gælder supply chain planlægning, er det desværre en sandhed. Verden anno 2023 er præget af stor usikkerhed på mange fronter, og det ser kun ud til, at den usikkerhed vil stige eller i hvert fald ikke gå væk i de kommende år. De fleste virksomheder er udfordret af faldende salgsvolumener, stigende indkøbspriser, svigtende forsyningssikkerhed, trusler mod it-sikkerhed, flytning af salgsvarer fra de dyre til de billigere, geopolitiske spændinger etcetera.

”Der er mange balanceproblemer i supply chain planlægning i dag. Der dukker hele tiden nye mønstre op på både forsynings- og efterspørgselssiden, og det stiller krav om løbende at være i stand til at justere forsyningskæden. Det kan man kun, hvis man har gode digitale værktøjer, der kan skabe den nødvendige gennemsigtighed og beregne de nødvendige konsekvenser. Uden gennemsigtighed navigerer man i blinde”, fortæller Brian Byskov.

Han er administrerende direktør for Sophub, der hjælper virksomheder med demand og supply planlægning. Det gør Sophub ved at insource dele af demand og supply planlægning. Sophub lægger vægt på både at tilbyde it, processer og metoder samt viden og kompetencer i en samlet pakke, hvor man måned efter måned planlægger sammen for at få det optimal udgangspunkt for driften.

”Der er store milliongevinster ved at planlægge på den rigtige måde, når usikkerheden stiger. Kører man videre med ’de gamle’ indstillinger, så rammer man både ens evne til at levere og ens finansielle formåen, og det er jo ærgeligt, når det nu kunne gøres anerledes”, konstaterer Brian Byskov.

Både it, processer og mennesker
”Supply chain planlægning er altid både it, processer og mennesker. Det hænger sammen. Det ene kan ikke skabe noget uden de to andre aspekter. Det er måske den vigtigste læring, jeg har høstet efter mere end 20 års arbejde med området”, fortæller Brian Byskov.

Han blev uddannet cand. merc. SCM fra Aarhus Universitet i 1999, og siden har han arbejdet udelukkende med SCM og i særlig grad med planlægning i forsyningskæden og et stærkt fokus på økonomi. ”Jeg er glad for, at jeg valgte den uddannelse for mange år siden. Jeg elsker at arbejde med planlægning i forsyningskæden, og det er også tydeligt, at området bliver mere og mere anerkendt som afgørende for virksomheders konkurrencekraft”, fortæller han.

”Når jeg snakker med vores kunder, så har pandemien medført en markant større fokus på følgende tre områder”, fortæller Brian Byskov.

1. Robusthed eller resiliens.
2. Datagennemsigtighed og strategiske/taktiske reaktioner.
3. Høj tilpasningsevne.

Robusthed
”Pandemien og det forsyningskaos, der er fulgt i kølvandet på sundhedskrisen, har skabt en tydelig erkendelse blandt vores kunder af, at robusthed (resiliens) er et område, de og vi som leverandør og rådgiver skal arbejde aktivt med”, fortæller Brian Byskov.

Han nævner tre eksempler på sårbarheder, som alle er områder, virksomhederne skal adressere og håndtere:

• Sårbarhed i forhold kunder og ændringer i kundernes forbrugsmønster.
• Sårbarhed i forhold til leverandører (materialer, forsyningssikkerhed, off-shore/near-shore).
• Sårbarhed i forhold til medarbejdere (større rotation, begrænset arbejdsudbud).

”Løftestangen til at opnå robusthed er at opbygge en organisation, der systematisk opsamler signaler og konverterer dem i en ’robustheds’-kontekst”, siger Brian Byskov.

Datagennemsigtighed
En anden vigtig og aktuel erkendelse er ifølge Brian Byskov, at mange virksomheder har indset, at det er vigtigt at have gennemsigtighed i data og ikke mindst at reagere taktisk korrekt på signalerne.

Han fremhæver en række eksempler på data, man som minimum bør have sigtbarhed på:

• Hvilke varegrupper reagerer?
• Hvilke kundemønstre ændrer sig?
• Taktisk forståelse af hvornår signalerne er ”støj”, og hvornår det er ”fare”-signaler man skal reagere på?
• Hvor hurtige reagerer vores interne forsyningskæder på de ændringer, vi igangsætter (lager, produktion og leverandører)?

Læs også: Planlægning er blevet både vigtigere og vanskeligere

”Teknologi er den store ’driver’ for at fange signalerne og konvertere dem til brugbar planlægning”, påpeger Brian Byskov, og nævner fire essentielle egenskaber teknologien bør have:

• Give transparens uden alt for meget signal-støj.
• Alarmering omkring signal-ændringer.
•  Identificere muligheder i forbindelse med ”fare”-signalerne, det vil sige fange nye kundetendenser, nye forbrugsmønstre og ændrede leverandørforhold hurtigere end konkurrenterne.
• Beregne konsekvenserne af de nye signaler og være beslutningsstøtte for drift og taktiske tiltag.

”Løftestangen til at opnå robusthed er at opbygge en organisation, der systematisk opsamler signaler og konverterer dem i en ’robustheds’-kontekst”, siger Brian Byskov. Foto: Sophub..

Tilpasningsevne
Brian Byskov fremhæver som nævnt, at planlægning ikke kun er teknik og smart it. Det består både af it, processer og mennesker. Han har erfaret, at virksomhederne faktisk også har erkendt, at det i en efter-pandemi tid med endnu højere usikkerhed er nødvendigt at opbygge arbejdsgange, som tilpasser sig hurtigere til ændringer.

Læs også: Vi skal undre os sammen på tværs for at blive bedre

Han nævner en række eksempler på, hvordan virksomhederne arbejder med dette fokusområde:

• Opbygge en organisation, der aktivt arbejder med tilpasninger, automatiseringer og robusthed.
• Får vi kommunikeret ændringer tilbage i værdikæden, og kan produktion og leverandører tilpasse sig?
• Fortolke signaler til konsekvenser på en 12-18 måneders horisont, det vil sige arbejde med planer og scenarier.
• Have små aktionsenheder, der opsamler signaler og kommunikerer dem til topledelsen, hvor de omsættes til strategi og taktisk handlinger. 
• Omsætte de aktiverede planer til operationelle arbejdsgange - dette er ret svært, og her fejlede mange, da pandemien tonede frem.
• Anvende teknologi til at automatisere og gøre arbejdsgange ”agile” og forhindre over-bureaukratisering.

”Ovenstående tre fokusområder har også gjort, at vores services og teknologier i sophub er blevet tilpasset til den nye virkelighed, så vi kan understøtte de nævnte behov – vi tilbyder simpelthen virksomheder en teknologi og metode til at skabe og fastholde gode planlægningsresultater på trods af stigende usikkerhed”, afslutter Brian Byskov.

Bredana Axcite A/S

Sponseret

SCM-dagen 2024: Bliver AI en gamechanger i Supply Chain?

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Supply chain planlægning i en usikker verden

Det er bestemt ikke blevet kedeligere at arbejde i forsyningskæden de sidste tre år. Covid-19 førte til kaos i de globale forsyningskæder. På toppen af dette kommer krige, klimakrise, biodiversitetskrise, geopolitiske spændinger og så videre. Det ser ud til, at den nye normal er, at forsyningskæderne opererer under stigende grad af usikkerhed.

Hvordan påvirker det planlægningen i forsyningskæden, og hvilke muligheder og barrierer står virksomhederne overfor?

Relateret indhold

12.04.2024SCM.dk

Ejeren af Dali vil have alle parter til at bidrage

12.04.2024SCM.dk

Ny banebrydende automatisering af ordreplukning

08.12.2023TECSYS A/S

Sponseret

Modernisering og effektivisering af distribution gennem Tecsys Transport Management System

01.12.2023Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Supply chain planning er 90 procent mennesker

27.10.2023SCM.dk

Udviklingen af demand planning står bomstille

24.10.2023SCM.dk

Tre stærke egenskaber ved supply chain planlægning

13.10.2023SCM.dk

Vi skal undre os sammen på tværs for at blive bedre

10.10.2023SCM.dk

Planlægning er blevet både vigtigere og vanskeligere

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle