Få fod på den finansielle forsyningskæde

Finanskrisen skar det ud i pap: Cash-flow er livsvigtigt for moderne virksomheder, og i de fleste forsyningskæder er pengestrømmen mere et forhindringsløb end et ”flow”. Supply chain managers er ifølge eksperter nøglen til bedre cash-flows, og de skal derfor have meget bedre fod på de finansielle aspekter af forsyningskæden.

09.08.2011

SCM.dk

Der er alt for dårlig sammenhæng mellem forsyningskædens aktiviteter og de finansielle processer og præstationer, og supply chain ledere har på dette område store huller i deres viden og fokus. Det handler om at forstå sammenhængen mellem tiltag i forsyningskæden og tiltagenes finansielle konsekvenser for de forskellige led i netværket. Det sker alt for ofte, at supply chain managers reagerer med blanke øjne, det-er-helt-uden-for-mit-ansvarsområde-og-virkefelt og det-hører-til-på-finansdirektørens-bord, når de hører begrebet supply chain finance! Man kan jo bare lytte til termen ”finance”, det er ikke noget for en rigtig supply chain mand! Supply chain og logistik handler traditionelt om at styre vare- og informationsstrømmen i forsyningskæden, og det omfatter i de fleste supply chain lederes selvopfattelse ikke for alvor pengestrømmen.

SCM’ers nye ansvar
Men her tager supply chain folket ifølge tre internationale eksperter, som Supply Chain Magasinet har talt med, gruelig fejl. De har et stort ansvar for at forstå de finansielle aspekter i en global verden og ikke mindst at lade finanserne drive designet samt den daglige drift af forsyningskæden.

”Vi oplever gang på gang, at supply chain ledere ikke reagerer på termen supply chain finance, men så snart vi afdækker, at begrebet i høj grad dækker over optimering af arbejdskapital, bliver supply chain lederen og andre driftsledere straks mere opmærksomme. Finanskrisen har bidraget til en erkendelse af, at budskaberne i supply chain finance om at reducere lagre, reducere krediteksponeringer og forlænge betalingstider over for leverandører er superrelevante og kritiske for supply chain lederens hverdag”, fortæller seniorkonsulent Enrico Camerinelli fra den globale finansielle konsulentvirksomhed Celent. Han tilføjer: ”Det faktum, at banker spiller en aktiv og central rolle i at understøtte disse processer og aktiviteter med finansielle støtteværktøjer, burde i sig selv få supply chain ledere op af stolen”.

SCF er optimering af pengestrømmen i kæden
Supply chain finance (SCF) er et fokus på at optimere omkostninger på tværs af den samlede forsyningskæde. En snæver definition af SCF er den pengestrøm, der strømmer mellem virksomheder i en forsyningskæde. Det omfatter betalinger mellem kunde, mægler, transportør, agent og leverandør eller finansiering af transaktionerne. Det sidste kan ske af en bank, et finansieringsselskab eller en samarbejdspartner, der er villig til at yde lån i form af tidlige eller sene betalinger. En bredere beskrivelse af SCF kan endvidere omfatte udvekslingen af aktiver og passiver inden for arbejdskapitalens management cyklus (cash conversion cycle) stadigvæk på tværs af den samlede forsyningskæde. Udover kontanter og bankgæld omfatter dette også debitorer, kreditorer og bevægelserne af lagervarer.

Set fra et organisatorisk synspunkt omfatter SCF håndteringen af indkøb-til-betalingsprocesser eller forecast-to-fulfill processer i den købende organisation samt håndteringen af ordre-til-kontant processer i leverandørorganisationen.

”Det primære mål med SCF er at optimere finansielle processer mellem virksomheder og etablere samarbejde samt automatisere transaktioner mellem leverandører, kunder, finansielle institutioner og serviceudbydere. På den måde fokuserer SCF på at optimere virksomheders finansiering og reducere kapitalomkostninger inden for en specifik del af forsyningskæden”, fortæller Dr. Erik Hofmann fra University of St. Gallen, Schweiz. Erik Hofmann har SCF som et af sine primære forskningsfelter.

SCF er ikke prispres
Erik Hofmann understreger, at SCF langt fra udelukkende handler om at presse leverandører eller kunder til lavere priser eller bedre betalingsvilkår. ”Der er en grænse for, hvor meget selv den mest tolerante samarbejdspartner kan blive presset. SCF er heller ikke nogen tryllestav, der med et slag med staven kan rette op på mangelfulde forretningsmodeller eller tidligere tiders dårlige ledelse”, fortæller han.

SCF er transparens
”SCF fokuserer på at optimere omkostninger på tværs af den samlede forsyningskæde. De færreste virksomheder har fuld transparens i alle supply chain omkostninger på tværs af hele organisationen, andre virksomheder kategoriserer simpelthen logistik- eller kundeomkostninger som supply chain omkostninger. SCF går målrettet efter at skabe transparens og mulighed for at reducere supply chain omkostninger på tværs af alle aspekter af forsyningskæden”, fortæller Leif Ringaard, der i mange år har arbejdet praktisk med SCF som VP Europe for TradeCard og i dag fungerer som Chief Evangelist and Director Alliances at Microdasys Europe GmbH.

Leif Ringaard nævner nogle eksempler på supply chain omkostninger, som SCF kan reducere:

· logistikomkostninger
· produktionsomkostninger
· omkostninger forbundet med under- eller overleveringer og for sene leveringer
· kundebøder for non-compliance
· tabt tid i toldbehandling p.g.a. non-compliance
· omkostninger til Letters of Credit (LCs)
· tillægsgebyrer for LC-håndtering (uoverensstemmelser etc.)
· manuel håndtering af LCs kan forlænge processen med flere dage
· tab af muligheder p.g.a. af tab af salg til fuld pris
· manglende evne til at genvinde reklamationsomkostninger hos leverandører

SCF angriber gamle problemer på ny måde
Alle disse eksempler på omkostninger har direkte indflydelse på Cost of Goods Sold og vil påvirke produktlønsomheden. Ved at optimere SCF og forretningsprocesser kan virksomheder reducere eller måske ligefrem fjerne mange af disse omkostninger samtidig med, at virksomhederne opnår merværdi fra forbedrede processer og informationskvalitet.

”SCF er ikke et simpelt produkt eller en standardiseret proces, som man kan implementere i alle virksomheder i enhver branche. SCF er en ny måde at anskue gamle problemer på ved at anvende ny teknologi til at optimere processer og reducere omkostninger uafhængigt af, hvor de dukker op i processen fra ordre til lager eller butikslevering”, fortæller Leif Ringaard.

Supply chain lederen har nøglen
Både Enrico Camerinelli, Erik Hofmann og Leif Ringaard er enige i, at supply chain lederen spiller en central rolle i SCF. Supply chain lederen har fod på mange af de tværfunktionelle processer både internt i virksomheden og eksternt mellem handelspartnere i forsyningskæden samt i forhold til finansielle institutioner. Supply chain lederen bliver derved en væsentlig kilde til at skabe det holistiske overblik på det samlede flow af både varer, informationer og penge. Det handler om at konvertere en mase suboptimeringer til en indsats for den samlede kædes effektivitet.

”Supply chain managers kan spille en central rolle i SCF ved at tilvejebringe mere gennemsigtighed i vare- og informationsflowet. Derved kan supply chain lederen hjælpe sine kollegaer i finans- og regnskabsafdelingen til bedre at få øje på forbindelser og relationer mellem forskellige dele af kæden i det finansielle flow”, fortæller Enrico Camerinelli.

Undgå suboptimeringer
Supply chain lederen skal ifølge Erik Hofmann fokusere på samarbejdet mellem de forskellige parter i forsyningskæden. Der er et stort potentiale for at frigøre arbejdskapital i forsyningskæden og muliggøre en bedre kapitaludnyttelse. Erik Hofmann fortæller: ”Supply chain ledere bør tilskynde logistikleverandører og finansielle institutioner til at kombinere og koordinere deres ydelser og arbejde i fællesskab – ikke i konkurrence med hinanden – for at opnå optimal supply chain finance effektivitet. I sådan en opsætning får kunden leveret sine varer til tiden samtidig med, at leverandøren får sine betalinger til tiden. I sidste instans betyder det, at virksomheder i begge ender af forsyningskæden kan styrke sin kredit- og likviditetsstatus, og at forbrugere over en bred kam kan nyde godt af billigere produkter samt hurtigere leveringer”.

Leif Ringaard påpeger, at supply chain lederen ikke på egen hånd kan sikre den fulde succes af SCF. Han mener, at SCF-projekter kræver en sponsor fra finansafdelingen, der skal rydde alle de mange barrierer, de fleste virksomheder har opbygget som en konsekvens af at have gjort tingene på den samme måde år efter år. ”Den største barriere for SCF-projekter er organisationers indbyggede ønske om at bevare status quo og aldrig ændre på et eksisterende system. SCF-projekter kræver åbenhed og støtte over for tværfunktionelle projekter og teams, der krydser grænserne mellem finans, supply chain, logistik, indkøb, leverandørstyring og IT”.

Next stop er pengestrømmen
Finanskrisen har ifølge både Erik Hofmann, Enrico Camerinelli og Leif Ringaard vist os, at et frit flow af arbejdskapital er livsvigtigt for virksomheder. Krisen viser os også, at mange forsyningskæder opstiller utallige forhindringer for det frie flow af arbejdskapital. Det er afgørende for virksomheder at have fleksible, pålidelige og tilgængelige kilder til likviditet, når det er påkrævet – og det er præcis den opgave supply chain lederen skal løfte i fremtiden.

”Pengestrømmene er i mange virksomheder i dag ved at tørre ud, og det vil få finansdirektører til at se sig om efter nye og håndgribelige måder at finansiere forretningsinitiativer. Supply chain lederes opgave i fremtiden bliver ikke kun at orkestrere vare- og informationsstrømmene, men også at håndtere pengestrømmene i samarbejde med kollegaer fra regnskabs- og økonomiafdelingerne”, fortæller Erik Hofmann.

”Supply chain lederen skal tænke visionært og ud af boksen. SCF indebærer opgør med arkaiske metoder og rutiner. Supply chain lederen skal være i stand til at tænke holistisk på tværs af hele processen fra ordremodtagelse til levering og fungere som katalysator for forandring. Vi ved alle, at den slags forandringer som forudsætning nummer ét kræver forankring i topledelsen for at have en chance”, fortæller Leif Ringaard.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Bæredygtig materialehåndtering i logistikterminalen

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

21.06.2024SCM.dk

FN’s verdensmål kræver nye tiltag og teknologier

21.06.2024SCM.dk

APM Terminals klar til at investere 2 milliarder kroner i Aarhus

17.06.2024SCM.dk

Løn ud fra ESG-mål er det ultimative integrations-værktøj

06.06.2024SCM.dk

Nyt partnerskab skal hjælpe virksomheder med kompleks klimarapportering

05.06.2024SCM.dk

Flere virksomheder opgiver opkøb grundet manglende ESG-tiltag

03.06.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

Succes med graduate program: Alle fire graduates ansat!

31.05.2024SCM.dk

Geopolitik giver flere etiske dilemmaer til virksomheder

28.05.2024SCM.dk

4 trin til den resiliente værdikæde

Jobmarked

Se alle

Körber Supply Chain DK A/S

Technical Documentation Engineer / Technical Writer

Kan du formulere og forenkle tekniske instruktioner og skabe gode brugeroplevelser i interaktionen mellem menneske og maskine? Og motiveres du af en varieret hverdag som en del af et stærkt team og muligheden for at arbejde med komplekse og højteknologiske løsninger? Så er det dig vi leder efter!

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Service Specialist

Har du en dybdegående teknisk viden og en passion for fejlfinding, og drømmer du om at udforske verden? Vi leder efter en dygtig Service Specialist med en solid baggrund og kendskab til både mekanik, elektronik, samt PLC.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Automation Engineer, Remote Assistance

Har du kompetencerne og lysten til at yde support på komplekse og højteknologiske løsninger? Så søger vi nu endnu en kollega til vores Remote Assistance team.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Kantineassistent - med flair for det grønne køkken

Hos Körber Supply Chain er kantinen vores fælles samlingspunkt, hvor alle medarbejdere fra alle afdelinger mødes dagligt over et veltillavet og lækkert frokostmåltid. Vores kantine er kendt og anerkendt for sin høje kvalitet, et bredt udvalg af lækre og sunde retter, samt masser af smil og god service.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Spare Parts Engineer

Vil du kombinere din passion for tekniske produkter med din erfaring inden for salg af reservedele? Har du enestående erfaring inden for kundeservice, samt er du stærk i opbygning og vedligeholdelse af stærke kunderelationer? Så er det dig, vi søger til vores dynamiske Spare Parts team!

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Mechanical Engineer

Drømmer du om at arbejde med komplekse og højteknologiske løsninger?

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Category Manager - med primært fokus på projektindkøb

Hos Körber Supply Chain lægger vi stor vægt på godt kollegaskab og stærk holdånd i en travl hverdag: Vi ved ganske enkelt, at det er nøglen til vores succes! Vi er en virksomhed i udvikling og søger derfor en erfaren Category Manager til at styrke vores indkøbsteam. Vores dedikation til innovation har gjort os til en førende aktør i branchen. Som Category Manager hos Körber bliver du en del af et passioneret og resultatorienteret team, hvor din erfaring vil spille en central rolle i at udvikle vores indkøbsstrategi og forbedre vores leverandørnetværk.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Project Engineer - Controls

Hos Körber Supply Chain lægger vi stor vægt på godt kollegaskab og stærk holdånd i en travl hverdag: Vi ved ganske enkelt, at det er nøglen til vores succes! Som vores nye Project Engineer - Controls bliver det derfor også en central del af din hverdag, som del af et passioneret og internationalt team der hver dag arbejder for at bringe automation og PLC til nye højder.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle
DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Netværkssikkerhed

Vil du opkvalificere dine færdigheder inden for netværkskommunikation? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplommodul, og få kompetencer til at sikre virksomhedens netværk mod angreb.

Dato

26.08.2024

Tid

13:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser

Vil du styrke dine kompetencer inden for systematiske metoder til analyse, design og implementering af objektorienterede systemer? Så er dette kursus, som også er et diplommodul, interessant for dig.

Dato

26.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Projektledelse – metoder og værktøjer - aften

Vil du være projektleder – eller ønsker du at opkvalificere dine projektlederkompetencer? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplom modul, og styrk dine evner til at planlægge, styre og følge op på projekter.

Dato

26.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

Bredana Axcite A/S
Webinar
Sådan får I (bedre) styr på jeres varer i transit

Landed Cost modulet i Dynamics 365 giver jer en stribe fordele

Dato

27.08.2024

Tid

10:00

Sted

Live webinar fra Bredana Axcite, Aarhus

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Fra specialist til leder

Vil du have mere viden om de krav, der stilles til ledere i erhvervslivet? Og vil du udvikle dine ledelseskompetencer? Så tag dette kursus, som også er et diplommodul modul, og få sat fokus på dit potentiale i overgangen fra rollen som specialist til rollen som leder.

Dato

27.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Projektstrategi og -organisation

Skal du til at lede projekter, – eller gør du det allerede? Så tilmeld dig kurset Projektstrategi og –organisation, som også er et diplommodul, og få indblik i virksomheders og organisationers værdiskabelse, udviklingsfaser og meget mere.

Dato

27.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup