Hvad er den største forandring ved implementering af Integrated Business Planning (IBP)?

Er jeg ofte blevet spurgt om i forbindelse med IBP-projekter. ”Vi har jo allerede S&OP, så hvori består det svære?”

06.09.2021

Sponseret

Deloitte

Det kommer an på hvor integreret planlægningsprocesserne på tværs af funktioner allerede er i dag. Integrationen imellem Marketing, Salg, Supply Chain og Finans er hele fordelen ved IBP – men det er også dét der kan gøre det svært.

I stedet for at funktionerne har deres egne planer, har de en fælles plan. Man arbejder og samarbejder omkring den samme plan på forskellige elementer, niveauer og dimensioner. Groft skitseret kan man forklare det på følgende måde. Marketing ejer typisk porteføljen og planlægger produktkategorier, hvorimod Salg typisk ejer kunderne og planlægger på kanaler. Supply Chain ejer produktionen og planlægger kapacitetsgrupper, og Finans skal have oversat alle disse planer til kroner og ører i værdikæden for at etablere et rullende finansielt forecast (samt realistisk budget).

Det kan lade sig gøre i IBP systemer, hvor man opbygger hierarkier der tillader funktionerne at arbejde på forskellige elementer, niveauer og dimensioner. Herved opnår man en fælles plan der kan betragtes fra forskellige perspektiver og konverteres mellem volumen og værdi.

Men, det er selvsagt kritisk at man er enige om hvem der planlægger hvilket element eller niveau i hierarkiet og i hvilken horisont. Ellers går det galt.

I et integreret system hænger tingene sammen, en ændring i Marketing får konsekvenser for alle andre funktioner og omvendt. Man er også nødt til at ”time” aktiviteterne efter hinanden imellem funktioner, for at processen giver mening. Dem der kan huske 25 år tilbage da man for alvor implementerede integrerede ERP-systemer, kan også huske hvor svært det var i starten at få til at fungere, hvis man ikke havde forberedt organisationen ordentligt.

Derfor er vigtigt at forberede IBP processens aktører på netop denne problemstilling. Man bør bruge god tid på at definere de fremtidige integrerede processer, og aftale hvem der ejer hvilke tal på hvilket element, niveau, dimension og i hvilken horisont.

Til gengæld vil man som virksomhed opleve at man reagerer hurtigere, bliver mere effektiv, mere transparant, mere præcis i sine planer – kort sagt et stærkt team og en velsmurt maskine 

Integration = afhængighed =>>> konkurrencemæssig fordel!

Kontakt mig hvis du vil tale Integrated Business Planning: cathlund@deloitte.dk

Mere fra...

22.10.2022Deloitte

Sponseret

Join Deloitte’s Supply Chain Panel

19.11.2021Deloitte

Sponseret

Miljøet har brug for intelligent planlægning

06.09.2021Deloitte

Sponseret

Hvad er den største forandring ved implementering af Integrated Business Planning (IBP)?

23.06.2021Deloitte

Sponseret

Pressemeddelelse: Syncronic 23. juni 2021

27.05.2021Deloitte

Sponseret

S&OP er i forandring – velkommen til IBP

25.05.2021Deloitte

Sponseret

Vil du have faglig sparring og inspiration fra andre, som også arbejder med at udvikle S&OP processer i større virksomheder?