Logistikvirksomhed udvider sit globale netværk

Efter det økonomiske opsving i logistikbranchen under coronapandemien og forstyrrelser i de globale forsyningskæder vendte situationen tilbage til normalen i 2023. Dachser var blandt dem, hvis regnskabsår var præget af svag efterspørgsel efter logistikydelser i lyset af overkapacitet og et kraftigt fald i raterne for sø- og luftfragt.

Dachser udvider i sit netværk. Investeringer til en værdi af omkring 500 mio. euro er planlagt i 2024. Foto: Dachser

02.04.2024

SCM.dk

Som følge heraf faldt koncernens omsætning med 12,5 procent i forhold til året før til cirka 7,1 milliarder euro. Godsmængderne faldt med 4,6 procent til cirka 77,4 millioner forsendelser, mens tonnagen faldt med 6,5 procent til omkring 40,0 millioner tons.

"På baggrund af en skrantende global økonomi og et udfordrende markedsmiljø var forsyningskæderne under betydeligt mindre pres i 2023, hvilket gjorde det muligt for os at fokusere på at forbedre produktiviteten, kapacitetsudnyttelsen og kvaliteten. Samtidig har vi foretaget betydelige investeringer i udvidelser af vores netværk”, fortæller Burkhard Eling, CEO hos Dachser.

Sammenlignet med det sidste år før krisen, 2019, var omsætningen i 2023 over 25 procent højere. Dengang havde Dachser en omsætning på omkring 5,7 milliarder euro.

I 2023 foretog virksomheden strategiske opkøb og etablerede nye joint ventures i Holland (Müller Fresh Food Logistics), Australien og New Zealand (ACA International), Japan (50 procent af joint venture-selskabet Dachser Japan), Italien (80 procent af joint venture-selskabet Dachser & Fercam Italia), Sydafrika (overtagelse af 100 procent af aktierne i Dachser South Africa) og Sverige (Frigoscandia). Af disse er det kun opkøbene i Holland og Oceanien i første halvdel af året, der bidrager til omsætningstallene for 2023.

"I 2023 anlagde vi bevidst en kontracyklisk og fremsynet tilgang til vores investeringer, idet vi fuldførte vores europæiske stykgodsnetværk i Italien med det tredjestørste opkøb i virksomhedens historie. Vi trådte ind på vigtige markeder for fødevarelogistik i Benelux og de nordiske lande. Desuden har vi nu vores egne lokationer på de store oversøiske markeder i Japan og Australien”, fortsætter Burkhard Eling.

I betragtning af de konservative økonomiske prognoser forventer Dachser fortsat lave volumener og en beskeden omsætningsvækst i 2024.

"I jagten på vores mål om at blive verdens mest integrerede logistikudbyder fortsætter vi med at investere i at udvide og forbedre vores netværk, i digitalisering, i vores klimaindsats og selvfølgelig i vores medarbejdere”, siger Burkhard Eling. I 2023 investerede Dachser mere end 244 millioner euro, og det er virksomhedens plan at øge dette beløb til over 500 millioner euro i 2024.

Dachsers forretningsområde Road Logistics – som omfatter transport og oplagring af industrivarer og forbrugsgoder (European Logistics) og fødevarer (Food Logistics) – opnåede en omsætningsfremgang på 1,8 procent til 5,8 milliarder euro i 2023. I modsætning hertil faldt antallet af forsendelser med 4,7 procent og den transporterede tonnage med 6,5 procent.

European Logistics genererede en omsætning på 4,4 milliarder euro, omtrent på niveau med rekordåret 2022. Forretningen gik godt for alle europæiske forretningsenheder med Iberia i spidsen med en omsætningsfremgang på mere end 2 procent. Antallet af forsendelser og tonnagen faldt samlet set på grund af Tysklands svage økonomi, som også påvirkede de tæt forbundne lande i Nord- og Centraleuropa negativt.

Food Logistics havde også et godt regnskabsår i 2023 med en stigning på 9,7 procent i omsætningen til 1,4 milliarder euro. Denne store omsætningsfremgang skyldes en positiv udvikling i forretningen i afdelinger i Tyskland samt uorganisk vækst i form af opkøb af Müller Fresh Food Logistics i Holland og overtagelse af de resterende aktier i Dachser Hungary. I alt transporterede Dachser Food Logistics 10,9 millioner forsendelser, lidt mere end året før, mens tonnagen faldt med 3,8 procent.

Inden for forretningsområdet Air & Sea Logistics havde kombinationen af svag efterspørgsel og væsentligt større kapacitet inden for sø og luftfragt en markant effekt. Kraftigt faldende fragtpriser var skyld i et fald i omsætningen på 46,3 procent sammenlignet med 2022 til 1,3 milliarder EUR. Antallet af forsendelser steg med 2,4 procent, mens tonnagen faldt med 7,9 procent.

Kontraktlogistik – en kombination af transport, oplagring og kundespecifikke merværditjenester – oplevede også stor vækst i 2023. Dachser investerede i ekstra kapacitet i løbet af året og øgede antallet af pallepladser med lige under 400.000 til i alt mere end 3 millioner pallepladser i alt på tværs af 164 lagerlokationer på fem kontinenter.

Læs også: Verdens første ammoniak-bunkring terminal på vej

Med hensyn til de fremadrettede perspektiver oplyser Burkhard Eling, at Dachser vil fokusere endnu mere på tæt integration af forretningsområderne Road Logistics og Air & Sea. 

"I de kommende år vil et betydeligt vækstmomentum stamme fra markeder uden for Europa. For fortsat at kunne betjene vores kunder over hele verden med høj kvalitet og pålidelighed er vi i færd med at knytte processer og systemer inden for de to forretningsområder endnu tættere sammen til en integreret global dør-til-dør-stykgodsløsning, som vi kalder 'Global Groupage'".

Dachsers arbejdsstyrke voksede i 2023 med mere end 1.100 medarbejdere til i alt cirka 34.000. Det afspejler udvidelsen af salgs- og IT-afdelingerne såvel som opkøbene af Müller Fresh Food Logistics og ACA International.

Kilde: Dachser

/ PiB

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

18.04.2024SCM.dk

Fremtidens plastproduktion skal udvikles af CO2

18.04.2024SCM.dk

Logistikaktør går sikkerheden efter i sømmene

17.04.2024SCM.dk

Ekstra millioner skal sætte fart på grønne lastbiler

16.04.2024SCM.dk

Krisen i Mellemøsten truer sikkerheden på vitale handelsruter

15.04.2024SCM.dk

Krisen i Det Røde Hav sender fortsat CO2-udledning og rater op

15.04.2024SCM.dk

Højspændt situation i Mellemøsten fortsætter

15.04.2024SCM.dk

Færre sender varer købt på nettet retur

15.04.2024SCM.dk

Nyt rekordregnskab og flere milepæle

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle