Produktionsmodulet i Mobile WMS

Et samlet værktøj til håndtering af alle steps i din produktion.

Produktion af varer med sporbarhed er også fuldt supporteret i produktionsmodulet. Foto: Tasklet Factory..

Produktionsstyring og lagerstyring går hånd i hånd. Mobile WMS løsningen har i mange år hjulpet virksomheder med at holde styr på lageret. Vi har udviklet et produktionsmodul, der giver dig den samme kontrol over produktionsordrer, som du kender fra din lagerstyring.  

Mobile WMS tilbyder derfor, at du kan håndtere hele forløbet fra afhentning af komponenter på lageret, registrering af forbrugte komponenter, registrering af tid, og til sidst indregistrering af de producerede produkter på færdigvarelageret igen. 

De vigtigste funktioner i produktionsmodulet til Mobile WMS er: 

  • registrering af forbrugte komponenter 
  • registrering af anvendt tid til opsætning 
  • registrering af anvendt tid til produktionsprocessen 
  • registrering af kasserede materialer 
  • registrering af producerede produkter

Fleksibel og brugervenlig måde at arbejde med produktionsordrer

Produktionsmodulet er superfleksibelt og tilpasser sig din måde at arbejde med produktionsordrer. Hvis produktionsordren anvender forskellige processer (ruter) i fremstillingsprocessen, så vises disse automatisk på den mobile enhed, så der nemt kan registreres tid på hver enkelt operation. Dette inkluderer opsætningstid og produktionstid. Hvis produktionsordren ikke anvender ruter, så bliver brugeren ikke bedt om at registrere tid.

Fuld sporbarhed i din produktion med Mobile WMS

Produktion af varer med sporbarhed er også fuldt supporteret i produktionsmodulet. Dette inkluderer lot-numre og serienumre på både forbrugte komponenter og på de producerede varer. Det hele foregår med samme nemhed, som du kender fra Mobile WMS løsningen.

Byg bro mellem lager- og produktionsprocesser

Det har aldrig været nemmere at bygge bro mellem dine lagerprocesser og dine produktionsprocesser. Dine produktionsarbejdere kan nu udføre deres registreringsarbejde fra en mobil enhed, uden at skulle åbne for ERP-systemet eller tilgå et andet kompliceret system. Det giver overskud til at fokusere på det vigtige og nemt klare registreringerne.

Fleksibilitet i din produktionsstyring er essentiel

Selvom produktionsordrer følger en opskrift, så kan der være variationer i de forbrugte mængder. Her tillader forbrugsfunktionen både under- og overforbrug. Og skulle der være en rest tilbage, så føres denne nemt tilbage til lageret. 

Produktionsmodulet kan med fordel anvendes i samarbejde med Pluk funktionen, men det er også muligt at anvende det uden pluk funktionen. 

Mere fra...

10.04.2024Tasklet Factory

Sponseret

Få styr på dit lager: Lagerchefens (gen)vej til succes

12.08.2022Tasklet Factory

Sponseret

Styrk din webshops succes — Kom foran med Mobile WMS

13.01.2022Tasklet Factory

Sponseret

Tasklet Factory leverer rekordregnskab

30.09.2021Tasklet Factory

Sponseret

Tasklet Robots ser dagens lys: Skal udbrede dansk robotkomet

17.02.2021Tasklet Factory

Sponseret

Produktionsmodulet i Mobile WMS

21.12.2020Tasklet Factory

Sponseret

Det kan betale sig at investere i automatiseringsteknologi