SCM Agendaen – Supply Chain Resilience i små og mellemstore danske produktionsvirksomheder

Supply chain resilience handler om at skabe robuste processer, så virksomheder får mere modstandsdygtige forsyningskæder og kan komme tilbage til udgangspunktet eller måske et bedre niveau efter en forstyrrelse. I denne podcast sætter vi fokus på, hvordan små og mellemstore produktionsvirksomheder kan arbejde på at skabe supply chain resilience.

Podcasten handler om, hvordan små og mellemstore produktionsvirksomheder kan skabe øget supply chain resilience gennem brugen af en procesmodel. Ole Stegmann (tv) fortæller om forskningsprojekt i supply chain resilience i podcast med Tina Højrup Kjær og Jan Stentoft..

27.10.2022

SCM.dk

De seneste tre år har budt på et væld af udfordringer for de globale forsyningskæder. Covid-19 pandemien skabte kaos med blandt andet nedlukninger, mangel på råvarer, komponenter og færdigvarer, stigende priser og hamstring, som påvirkede virksomhedernes supply chain performance negativt. Dette blev efterfulgt af en grundstødning i Suez-kanalen, som også bevirkede forsinkelser på varer. Senest har vi set knaphed på varer som følge af den russiske invasion i Ukraine. Endelig oplever vi stigende inflation og energipriser og mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Fremtidssikring af danske virksomheders forsyningskæder

Bredana Axcite A/S

Sponseret

Opdateringer af Dynamics 365 reduceres fra syv til fire årligt

Sådanne forstyrrelser sætter specielt små og mellemstore virksomheder under pres for at kunne sikre leveringsevnen. De har typisk færre menneskelige og finansielle ressourcer end store virksomheder, og de har typisk også et overvejende driftsfokus på bekostning af udvikling af forretningssystemet. Der er behov for at skabe større supply chain robusthed, og denne podcast belyser, hvordan det kan gribes an.

Derfor har podcast-værterne Tina Højrup Kjær og Jan Stentoft inviteret lektor Ole Stegmann Mikkelsen i studiet til en dialog om at skabe supply chain resilience med et særligt fokus på små og mellemstore danske produktionsvirksomheder.  

Procesmodel kan hjælpe SMV’er på vej
”Resilience kan oversættes til robusthed - eller modstandsdygtighed, og supply chain resilience kan dermed forstås som en robusthed i forsyningskæderne og evnen til at komme tilbage til udgangspunktet før en forstyrrelse eller ligefrem til et bedre niveau”, forklarer Ole Stegmann Mikkelsen.

Det handler således om at:

1) identificere og bedømme potentielle hændelser,
2) implementere forebyggende foranstaltninger, og
3) udvikle foranstaltninger for at minimere effekten af eventuelle indtrufne hændelser og ikke mindst komme igen efter en indtruffen hændelse.

Podcasten handler om, hvordan små og mellemstore produktionsvirksomheder kan skabe øget supply chain resilience gennem brugen af en procesmodel, der er under udvikling i et praktisk relevant forskningsprojekt, der gennemføres af forskere på SDU i Kolding. Projektet er støttet med midler fra Industriens Fond. 

Sårbarheder og kapabiliteter
Der arbejdes med et begrebsapparat omkring sårbarheder og kapabiliteter. Sårbarheder er fundamentale faktorer, som gør en virksomhed følsom overfor forstyrrelser. Eksempler på sårbarheder er uforudsigelig efterspørgsel, udokumenterede processer og mangel på menneskelige ressourcer. Kapabiliteter er de egenskaber/evner, der gør en virksomhed i stand til at forudsige og overvinde forstyrrelser. Eksempler på kapabiliteter er kundeloyalitet/-fastholdelse, forecasting og reservekapacitet.

Vil du også sponsere en podcast på SCM.dk?

Podcasts kan være initieret og drevet af SCM.dk’s redaktion eller gennemføres med betaling fra en partner, hvor denne spiller en rolle i podcasten.
• Invitér dine kunder eller relevante kilder.
• SCM.dk sørger for alt omkring produktionen: Udstyr, lokaler, redaktionel disponering, vært, planlægning, redigering og udgivelse.
• Alt stemmes overens med kunden.
• Alle podcasts udgives på SCM.dk og distribueres og markedsføres via ugentlige nyhedsbreve, magasinet og gennem Spotify, Apples Podcast App og Google Podcast m.fl.
Hvis din virksomhed ønsker at diktere agendaen i en podcast så ring og hør mere hos Per Christensen på +45 53731373 eller skriv på pc@horisontgruppen.dk.Fire trin til supply chain resilience
Procesmodellen består af fire faser. I den første skabes der et fælles overblik over virksomhedens forsyningskæder. Der er tværfunktionel deltagelse – det vil sige salg, produktion, indkøb, økonomi og produktudvikling.

”Forsyningskæderne bliver tegnet op på for eksempel et stort whiteboard, hvor data facts som for eksempel kundesegmenter, typer af leverandører, deres antal og placering med videre bliver listet”, siger Jan Stentoft. I den anden fase udvælger hvert funktionsområde en top-10 prioriteret liste af sårbarheder ud fra en prædefineret liste af sårbarheder. Derefter skal funktionsområderne hver vælge op til 5 kapabiliteter, de mener kan håndtere sårbarheden. I fase tre gentages processen fra fase 2, men det sker nu i en samlet proces, hvor alle funktioner deltager. Her skal der nu opnås enighed på tværs af top ti sårbarheder med tilhørende kapabiliteter. I fase 4 skal der arbejdes med prioritering af indsatsområder og udarbejdes handleplaner for at få styrket kapabiliteterne. Dette skal ske under hensyntagen til en travl hverdag med drift. 

Procesmodellen kan findes på projektets hjemmeside, som er: www.scr-smv.dk.

Deltagere:
• Lektor Ole Stegmann Mikkelsen, SDU Kolding
• Værter: Podcast redaktører professor Jan Stentoft, SDU Kolding og
• kommunikationskonsulent Tina Højrup Kjær, SDU Kolding.

Podcasten er gratis tilgængelig for alle med en smartphone via podcast apps som Apple Podcast, Google Podcasts og Pocket Cast.

Mere fra...

01.12.2023SCM.dk

Plast genbruges i kæmpe mængder til øltransport

01.12.2023SCM.dk

Luftfarten sætter turbo på omfattende omstilling

01.12.2023SCM.dk

ESG og robotter præger det moderne lager

30.11.2023SCM.dk

Nye millioner til Klimakompasset vil gavne SMV’er

30.11.2023SCM.dk

Elektrisk lastbil vinder stor pris

29.11.2023SCM.dk

Bølge af betalingssvindel udfordrer e-handelen

29.11.2023SCM.dk

Nyansættelse skal løfte bæredygtigheden

28.11.2023SCM.dk

Pakkelevering i Sydjylland stiger markant

Jobmarked

Se alle

Events

Se alle
Bureau Veritas
Webinar
Webinar: Er din virksomhed eller ønsker den at blive leverandør til Forsvaret?

Bliv klogere på AQAP-standarderne og deres krav

Dato

13.12.2023

Tid

13:30

Sted

Online

Bureau Veritas
Konference
Cybertrusler - en rundrejse på digitaliseringens bagside | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Jeppe Teglskov Jacobsen, Adjunkt ved Institut for Militær Teknologi hos Forsvarsakademiet, som vil tale om "Cybertrusler - en rundrejse på digitaliseringens bagside".

Dato

04.01.2024

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Fra Kassø til hele verden med Power-to-X | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Alexander Reumert, Project Associate hos European Energy A/S, som vil tale om "Fra Kassø til hele verden med Power-to-X".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Systematisk og strategisk trivsel hjælper helbredet | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Christian Sauvr, Administrerende Sygehusdirektør hos Sygehus Lillebælt, som vil tale om "Systematisk og strategisk trivsel hjælper helbredet".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Accelereret klimatilpasning nu! | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Sebastian Mernild, Professor og leder af SDU Climate Cluster fra Syddansk Universitet, som vil tale om "Accelereret klimatilpasning nu!".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Mod historisk CO2-neutralitet i 2050 | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Mette Kaagaard, administrerende direktør hos Microsoft i Danmark & i Island, som vil tale om "Mod historisk CO2-neutralitet i 2050".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia