Ni virksomheder vil skabe lukket kredsløb for håndtering af elektronikaffald

Danske aktører går forrest i samarbejde om håndtering af elektronikaffald, som i Danmark udgør 17,7 kilo årligt per dansker.

I et nyt projektpartnerskab, CirkEL, vil elektronikindustriens aktører øge graden af genbrug og genanvendelse af elektroniske produkter og delkomponenter for at skabe en mere bæredygtig elektronikindustri. Foto: Adobe Stock..

21.06.2023

SCM.dk

I et nyt projektpartnerskab, CirkEL, vil elektronikindustriens aktører øge graden af genbrug og genanvendelse af elektroniske produkter og delkomponenter for at skabe en mere bæredygtig elektronikindustri.

Fra mikroovne, køleskabe og elektriske tandbørster til smartphones, lamper og computere. På verdensplan er elektronikaffald den hurtigst voksende kilde til affald. Hver borger på kloden producerer i gennemsnit 7,3 kilo elektronikaffald årligt. I Danmark er vi blandt højdespringerne med 17,7 kilo elektronikaffald årligt per indbygger.

”Elektronik bliver stadig mere integreret i samfundet og i vores hverdag. Produkterne består typisk af talrige komponenter med indhold af plast, metaller, glas og sjældne jordarter, men produkterne er sjældent designet med henblik på nem reparation, komponentgenbrug og genanvendelse. Derfor kasseres mange produkter, der principielt kunne repareres eller genbruges dele fra. Samtidig mistes en række kritiske ressourcer som sjældne jordarter ved oparbejdning af de produkter, der ikke kan repareres.  Aktørerne vil i projektet skabe en teknologisk platform, der faciliterer øget genbrug, genanvendelse og genindvinding af værdifulde materialer”, siger projektleder Aisha Rafique fra Teknologisk Institut, der står i spidsen for projektet.

I CirkEL-pojektet vil aktørerne udvikle teknologi og metoder inden for fem områder:
Forsortering og stillingtagen til brugt elektronik, adskillelse af delkomponenter, genbrug, genanvendelse og cirkulært design.
De nye teknologier skal kombineres i en teknologiplatform, som sikrer en optimal udnyttelse af elektronikressourcerne. Teknologierne vil blive udviklet i tæt samarbejde mellem producenter og teknologivirksomheder, så teknologierne kan tilpasses det eksisterende design og omvendt.

Ni virksomheder går sammen
I projektet, der er støttet af Miljøstyrelsen, er ni virksomheder gået sammen om at skabe et mere lukket kredsløb for håndtering af elektronikaffald. Virksomhederne repræsenterer flere led i elektronikforsyningskæden, for eksempel elektronikproducenter (Schneider Electric Danmark, Bang & Olufsen, KK Wind Solutions og Nilfisk), indsamlere og oparbejdere (Ragn-Sells Danmark), genbrugs- og genanvendelsesvirksomheder (Trebo, Eldan Recycling og Techsave) samt logistikpartner European Recycling Platform Denmark.

”Den primære barriere for at øge genbrugsgraden af elektronikprodukter er, at de er komplekst designet, og at istandsættelse eller genvinding af råmaterialer ofte ikke betaler sig sammenlignet med at købe nyt. Vi vil derfor fokusere på at udvikle automatiserede adskillelsesprocesser og genanvendelsesteknologier, så færre værdifulde komponenter og materialer går tabt – med en rentabilitet, der styrker incitamentet til at investere i genbrug og genanvendelse”, siger Christian Lundgaard, CSO hos Trebo A/S.

Genbrug, genanvendelse og genvinding
Platformen skal også sikre, at elektronikprodukter behandles med de bedst egnede teknologier, så hele produkter og funktionelle delkomponenter kan blive istandsat og genbrugt, mens regulært elektronikaffald bliver adskilt, så værdifulde materialer kan tages ud og genbruges.

”En vigtig forudsætning for øget genbrug og genanvendelse er en god infrastruktur. Hos Ragn-Sells Danmark er vi derfor glade for at gå sammen med et bredt felt af aktører, der kan videndele og sikre sammenhængskraft i løsningerne. Med platformen ønsker vi at skabe nye kredsløb for elektronikaffald, som forhåbentlig kan implementeres andre steder end bare i Danmark. Det er der kritisk behov for”, siger administrerende direktør Massimo Forti fra Ragn-Sells Danmark.

Helhedsorienteret koncept
Flere af de deltagende virksomheder har allerede løsninger, der imødekommer nogle af de aktuelle udfordringer. Eksempelvis har Techsave A/S udviklet en patenteret rense- og tørreproces, der gør det muligt at istandsætte produkter, der er beskadiget af væske, rust, salt eller sukker. Og Eldan A/S udvikler anlæg til mekanisk oparbejdning af elektronikaffald – blandt andet med henblik på at udsortere jern, kobber, aluminium, printkort og plast.

”Styrken ved CirkEL-projektet er, at vi tager et helhedsorienteret blik på de tilgængelige metoder og teknologier og arbejder henimod et koncept, der kan håndtere elektronikaffald, uanset hvilken stand det er i. På den måde sikrer vi, at levedygtige produkter kan komme ud på markedet igen, og at vi får optimal udnyttelse af de ressourcer, der gemmer sig i produkter, der ikke længere fungerer. Det vil hjælpe til at gå fra en lineær til en cirkulær elektronikindustri”, siger Aisha Rafique fra Teknologisk Institut.

Læs også: Bæredygtighed bliver indkøbskriterie på linje med kvalitet og pris

CirkEL-projektet (2023-2025) er støttet af MUDP under Miljøministeriet og er et samarbejde mellem Ragn-Sells Danmark A/S, Trebo ApS, Eldan Recycling A/S, Techsave A/S, European Recycling Platform Denmark ApS, Schneider Electric Danmark A/S, Bang & Olufsen A/S, KK Wind Solutions A/S, Nilfisk A/S og Teknologisk Institut.

Fakta om elektronikaffald
FN vurderer, at kun17 procent af alt elektronikaffald på verdensplan bliver håndteret og bearbejdet på en miljømæssigt forsvarlig måde. Det betyder, at store mængder kritisk begrænsede ressourcer som guld, platin og tantal går tabt. Og hvis det nuværende lineære produktions- og forbrugsmønster fortsætter uændret, vil mængden af elektronikaffald være fordoblet i 2050 i forhold til i dag, hvor der genereres over 50 millioner ton elektronikaffald om året.
Elektronikprodukter er komplekse, og der er registreret optil 69 forskellige grundstoffer i elektronikaffald, herunder ædelmetaller som guld, sølv, kobber, platin, ruthenium og rhodium, og såkaldt kritiske råmaterialer, der har særlig strategisk vigtighed, og som kan blive svære at anskaffe. Det gælder for eksempel kobolt, palladium, indium, germanium og bismuth.

- PiB

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Fremtidssikring af danske virksomheders forsyningskæder

Bredana Axcite A/S

Sponseret

Opdateringer af Dynamics 365 reduceres fra syv til fire årligt

Mere fra...

01.12.2023SCM.dk

Plast genbruges i kæmpe mængder til øltransport

01.12.2023SCM.dk

Luftfarten sætter turbo på omfattende omstilling

01.12.2023SCM.dk

ESG og robotter præger det moderne lager

30.11.2023SCM.dk

Nye millioner til Klimakompasset vil gavne SMV’er

30.11.2023SCM.dk

Elektrisk lastbil vinder stor pris

29.11.2023SCM.dk

Bølge af betalingssvindel udfordrer e-handelen

29.11.2023SCM.dk

Nyansættelse skal løfte bæredygtigheden

28.11.2023SCM.dk

Pakkelevering i Sydjylland stiger markant

Jobmarked

Se alle

Events

Se alle
Bureau Veritas
Webinar
Webinar: Er din virksomhed eller ønsker den at blive leverandør til Forsvaret?

Bliv klogere på AQAP-standarderne og deres krav

Dato

13.12.2023

Tid

13:30

Sted

Online

Bureau Veritas
Konference
Cybertrusler - en rundrejse på digitaliseringens bagside | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Jeppe Teglskov Jacobsen, Adjunkt ved Institut for Militær Teknologi hos Forsvarsakademiet, som vil tale om "Cybertrusler - en rundrejse på digitaliseringens bagside".

Dato

04.01.2024

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Fra Kassø til hele verden med Power-to-X | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Alexander Reumert, Project Associate hos European Energy A/S, som vil tale om "Fra Kassø til hele verden med Power-to-X".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Systematisk og strategisk trivsel hjælper helbredet | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Christian Sauvr, Administrerende Sygehusdirektør hos Sygehus Lillebælt, som vil tale om "Systematisk og strategisk trivsel hjælper helbredet".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Accelereret klimatilpasning nu! | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Sebastian Mernild, Professor og leder af SDU Climate Cluster fra Syddansk Universitet, som vil tale om "Accelereret klimatilpasning nu!".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Mod historisk CO2-neutralitet i 2050 | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Mette Kaagaard, administrerende direktør hos Microsoft i Danmark & i Island, som vil tale om "Mod historisk CO2-neutralitet i 2050".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia