Novo Nordisk vil have klima i hele forsyningskæden

80 procent af CO2-aftrykket i Novo Nordisks forsyningskæde sker hos leverandørerne, og det giver derfor god mening at fokusere på ’cirkulært indkøb’. Farmavirksomheden har sat det klare mål, at hele kæden skal være CO2-neutral i 2030. Så nu er det bare med at komme i gang med arbejdet.

100 procent automatisk kamerakontrol af form og tolerancer for specialglas leveret af SCHOTT AG, der er leverandør af specialglas og farmaceutisk emballage til Novo Nordisk. Foto: SCHOTT AG..

04.03.2021

Poul Breil-Hansen, SCM.dk

80 procent, 60.000, 300 og 80 procent. Det er nogle af nøgletallene i Novo Nordisk nye klimastrategi, hvor et af hovedelementerne er ’circular procurement’.

• 80 procent af Novo Nordisks samlede CO2-aftryk sker hos leverandørerne.
• Novo Nordisk har cirka niveau 1 leverandører (tier 1) 60.000 leverandører.
• 300 af de 60.000 står for cirka 80 procent af CO2-udledningen.

De 60.000 niveau 1 leverandører fordeler sig på både direkte indkøb af materialer til produktionen og indirekte indkøb af alt, det andet der også skal til for, at en virksomhed med 45.000 medarbejdere, 80 lokationer og leverancer til 169 lande kan fungere.

”Vi lancerede i april 2019 en ny klimastrategi kaldet ’Circular for Zero’, og det ledte i efteråret 2020 til, at vi formulerede et mål om, at alle vores leverandører senest i 2030 skal være 100 procent drevet af grøn strøm, og at vi vil basere vores indkøb på den cirkulære tankegang, hvor vi fjerner al affald”. Det fortæller Katja Winther Homann på et webinar arrangeret af foreningerne DIEH og Bæredygtigt Indkøb. Hun er Sustainability Partner, Strategic Sourcing i Novo Nordisk.

Novo Nordisks klimastrategi er baseret på tre spor: Cirkulært indkøb, cirkulær virksomhed og cirkulære produkter, og de tre spor skal implementeres gennem i alt syv projekter. De to leverandørvendte projekter nævnt oven for er to af de syv projekter.

Klart mål skal bane vejen
”Det vigtigste element i vores leverandørindsats er, at alle vores 60.000 direkte leverandører skal skifte til vedvarende energi. Det er et ambitiøst mål, men vi har allerede modtaget god respons fra mange af vores leverandører”, fortæller hun. Hun lægger ikke skjul på, at det er en stor opgave for leverandørerne, og at Novo Nordisk lægger vægt på aktivt at hjælpe og assistere leverandørerne til et gradvist skifte til grøn strøm. Hun tilføjer:

”Vi ved ikke præcis, hvordan vi skal komme i mål, men vi tror på, at den bedste tilgang er at formulere et klart mål for en bred leverandørbase og så foretage specifikke analyser af, hvordan vi og leverandørerne skal nå i mål. Leverandørerne er naturligvis meget forskellige og har meget forskellige modenhedsniveauer på dette område”.

Tæt samarbejde med leverandører
Katja Winther Homann fremhæver, at det vigtigste virkemiddel for arbejdet bliver, at Novo Nordisk deler ud af sine egne erfaringer med at skifte til vedvarende energikilder. I virksomhedens pressemeddelelse fra september 2020 udtaler en af Novo Nordisks kunder SCHOTT, som producerer specialglas og farmaemballage, følgende: ”Vores overgang til CO2-neutralitet er drevet af tæt samarbejde og erfaringsudveksling med udvalgte kunder. Novo Nordisk har for eksempel delt værdifulde indsigter i egne erfaringer med at indkøbe vedvarende energi”.

”Vores leverandører er meget forskellige, og der vil derfor også være mange forskellige modeller for skiftet til vedvarende energi. Det kan være alt fra køb af CO2-certifikater til direkte investeringer i en løsning. Vi møder leverandørerne der, hvor de er og rådgiver så meget, leverandøren ønsker det”, fortæller Katja Winther Homann.

Det er et ambitiøst mål, men vi har allerede modtaget god respons fra mange af vores leverandører.

Katja Winther Homann

Skrives ind i kontrakter
Novo Nordisk vil bede leverandører om følgende:

• Årlig deling af miljødata.
• Brug af vedvarende energi til minimum forsyninger af materialer og tjenesteydelser til Novo Nordisk.
• Dokumentere indkøb af vedvarende energi, for eksempel via certifikater.
• Kravet bliver skrevet ind i samhandelskontrakter.

Netop brugen af CO2-certifikater er genstand for spørgsmål til Katja Winther Homann på webinaret, som har flere end 150 deltagere. Det er også et emne, der regelmæssigt bliver debatteret i medier og offentlighed, hvor nogle fagfolk ser med skepsis på brugen af certifikater fordi de mener, at certifikaterne 1) kun bør være kortsigtede løsninger, og 2) indebærer mangelfuld kontrol med validiteten. Katja Winther Homann svarer neutralt, at Novo Nordisk har valgt at acceptere, at leverandører vælger certifikater som middel til at nå målet om 100 procent vedvarende energi. Der bliver også spurgt til brug af biomasse som energikilde, og Katja Winther Homann bekræfter, at Novo Nordisk accepterer biomasse som grøn energikilde. Biomasse er på samme måde som certifikater genstand for debat, og uenigheden går på, hvorvidt biomasse er en valid kilde til bæredygtig energi.

Hold det enkelt
Novo Nordisks tilgang består i følgende fremgangsmåde: 1) Formulering af langsigtet vision, 2) prioritere i leverandører efter størrelse på CO2-aftryk, 3) gå i dialog med leverandører, og 4) løbende se på virkemidler.
Katja Winther Homann fremhæver særligt tre læringer eller anbefalinger til leverandørsamarbejdet med målet om at fjerne al miljøbelastning:

• Inddrag organisationen og få samarbejde og processer forankret i specifikke indkøbsenheder.
• Hold det enkelt: Forpligtelse til grøn strøm er et godt sted at starte bæredygtighedsrejsen.
• Start med strategiske leverandører hvor du som kunde fylder meget, det er det nemmeste sted at starte.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Denne artikel er del af et tema:

Tema om sourcing maj 2021

Relateret indhold

18.04.2024SCM.dk

Fremtidens plastproduktion skal udvikles af CO2

18.04.2024SCM.dk

Logistikaktør går sikkerheden efter i sømmene

09.04.2024SCM.dk

4 hacks til hvordan CPO kan skabe mere ESG

05.04.2024SCM.dk

EU direktiv om bæredygtighed bliver taget godt imod

03.04.2024SCM.dk

Ny forskning skal gøre fremstillingsindustrien mindre sårbar

02.04.2024SCM.dk

Mindre afskovning i Amazonas i 2023

13.03.2024SCM.dk

Sanistål vil gøre det lettere at aflæse produkters CO2-udledning

11.03.2024SCM.dk

Logistikoperationer kan optimeres med nye funktioner

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle