Nyt center skal hjælpe med at afprøve og udvikle bioteknologi

Teknologisk Institut indvier Biosolutions Technology Center. Et nyt anlæg, som med teknologiske løsninger og procesviden skal hjælpe industrien med at skabe klimavenlige produkter ved at forarbejde biologiske råvarer med naturens egne processer.

Det nye Biosolutions Technology Center på Teknologisk Institut vil kunne hjælpe danske og internationale virksomheder med at afprøve og udvikle bioteknologi på vejen fra idé mod implementering i industriel skala. Foto: Teknologisk Institut

12.03.2024

SCM.dk

Med indvielsen af Biosolutions Technology Center kan Teknologisk Institut nu hjælpe både danske og udenlandske virksomheder med at tage naturens egne processer i brug til at udvikle metoder, som kan fremskynde den grønne omstilling. Det nye center består af pilotanlæg til industriel fermentering og bioraffinering. Teknologisk Institut vil understøtte, at Danmark kommer til at være i front med at udnytte restprodukter fra for eksempel landbrug og fødevareindustri til nye produkter af højere værdi.

”Med det nye Biosolutions Technology Center ønsker vi at bidrage til udviklingen af biosolutionsindustrien i Danmark. Med centeret får de mange danske SMV’er, der er aktive på området, adgang til danske test- og demonstrationsfaciliteter, så de kan komme sikkert fra idé til marked. Ultimativt betyder det vækst og arbejdspladser i Danmark. Derudover er biosolutions en vigtig teknologi i den grønne omstilling, og alene de bioteknologier, vi kender i dag, kan reducere, hvad der svarer til otte procent af den globale udledning af CO2”, siger administrerende direktør Juan Farré, Teknologisk Institut.

Han påpeger, at biologiske løsninger bliver en afgørende faktor for den grønne omstilling til en cirkulær økonomi. Adgang til opskalering og nøglekompetencer er helt central for nystartede, højteknologiske biovirksomheders mulighed for at komme på markedet med deres løsninger. 

De biologiske løsninger vil favne bredt lige fra for eksempel fødevare- og foderproduktion, fremstilling af aktive ingredienser, bæredygtige materialer og erstatning af miljøbelastende kemi. Det nye anlæg vil kunne hjælpe danske og internationale virksomheder med at afprøve og opskalere perspektivrig bioteknologi på vejen fra idé mod implementering i industriel skala. Restprodukter fra landbruget, som i dag ender som for eksempel biogas, kan blive til nye ingredienser af højere værdi og allerhelst udvikles til sunde og velsmagende fødevarer.

Biosolutions Technology Center er etableret som en del af fyrtårnsprojektet Biosolutions Zealand. Projektet samler en række offentlige og private aktører i regionen, herunder virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer, for at skabe et optimalt miljø for udvikling, test og opskalering af bioteknologiske produkter og løsninger.

”Biosolutions har et stort potentiale, så vi kan opnå den klimaeffekt af de nye løsninger, som er nødvendig i den grønne omstilling. Med Biosolutions Technology Center er vi et vigtigt skridt nærmere på at få opbygget et stærkere og mere sammenhængende innovationsøkosystem med afsæt i Region Sjælland. Det kan i praksis demonstrere, hvordan biosolutions kan accelereres og opskaleres gennem åbne og tidlige innovationssamarbejder mellem vidensinstitutioner og virksomheder”, siger Lars Visbech Sørensen, CEO for Food & Bio Cluster, som er lead partner i Biosolutions Zealand.

Biosolutions Technology Center er etableret på Teknologisk Instituts campus i Taastrup, hvor det blev indviet af Høje-Taastrup Kommunes borgmester, Michael Ziegler. 

”Høje-Taastrup Kommune har vedtaget en ny erhvervspolitik for 2023-2027 med fokus på bæredygtighed og er allerede nu blandt de stærkeste erhvervskommuner i Region Hovedstaden. Det er glædeligt, at udviklingen af fremtidens grønne teknologi med de nye test- og pilotfaciliteter inden for biosolutions bliver et samlingspunkt hos os. Vi er parate til at byde nye start-ups velkommen og sikre de bedste rammer for udvikling og vækst”, siger borgmester Michael Ziegler.

Biosolutions Technology Center består af et bioraffineringsanlæg i pilotskala og et nyt fermenteringsanlæg samt udstyr til at oprense og klargøre produkterne. Den nye fermenteringsfacilitet består af en række nye fødevare- og ATEX-godkendte bioreaktorer – fra 1 liter, 20 liter og til 200 liter samt 2.000 liter i 2027.

”Forventningen er, at Biosolutions Technology Center vil blive en krumtap i det bioteknologiske økosystem af vækstvirksomheder. Vi kommer til at udfylde et hul i markedet mellem udviklingslaboratorierne og fuldskala-produktion. De nye faciliteter bliver tæt på virkelighedsnære produktionsanlæg, hvor man kan afprøve nye ideer og understøtte partnernes udvikling med hensyn til ny viden, markedsklare produkter og forretningsmodeller. Her vil de få mulighed for løbende at tilpasse deres protokoller med de konkrete resultater fra fermenterings- eller bioraffineringsprocessen og udvikle prototyper”, siger centerchef for Biosolutions Technology Center, Anne Christine Hastrup, Teknologisk Institut.

Læs også: Metal restprodukt bliver til pulver til 3D-print

Biosolutions Technology Center etableres blandt andet som en del af fyrtårnsprojektet Biosolutions Zealand samt med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i resultatkontrakten Udviklingscenter for industriel bioøkonomi.

Eksempler på biosolutions: 

• Mikroorganismer kan øge udbyttet fra landbruget: Mikroorganismer kan hjælpe afgrøderne med at optage næringsstoffer, som normalt ikke er tilgængelige for planterne. Ved at øge tilgængeligheden af næringsstoffer kan man opnå kraftigere vækst, sundere planter, større udbytte og reducere brugen af kemi på markerne. Test i pilot-skala på Teknologisk Institut skal forberede storproduktion af den biologiske løsning.

• Forbedret udnyttelse af dansk raps ved hjælp af enzymer: Ved at tilføje enzymer i processen med at udvinde spiseolie, protein og emulgatoren lysolecithin fra danskdyrket raps kan man sikre et større udbytte fra koldpresset rapsolie. Enzymbehandlingen ”åbner” rapsfrøene op og nedbryder de indre strukturer, hvilket gør det muligt at presse mere olie ud, selv ved lavere temperaturer. Resultatet er en forbedring af kvaliteten og anvendelsesmulighederne for raps.

• Bioforædling gør reststoffer til råstoffer: I EU-projektet BRILIAN anvendes en proces til at udvinde et proteinprodukt fra rapsen, som kan videreforarbejdes til vegansk protein til fødevarer og proteinbinder i lim. Dette giver mulighed for en bedre udnyttelse og højere værdi af rapsen, som ellers ville blive brugt til dyrefoder.

• Fermenterede sojaprodukter: Sojabønner er en vigtig afgrøde, og sidestrømme fra sojaproduktion, såsom sojakager, kan fermenteres for at producere forskellige fermenterede sojaprodukter som tempeh, miso og sojasauce.

• Fermentering af rest- og sidestrømme: Rester fra landbrug og fødevareproduktion kan anvendes som medie til fermentering af nye fødevareprodukter, men også til foder, ingredienser eller endda bioplast.

Kilde: Teknologisk Institut

/ PiB

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

17.04.2024SCM.dk

Maersk opgiver at sælge containerfabrikker

17.04.2024SCM.dk

SBTi’s accept af klimakreditter er tegn på ny klimaøkonomi

27.03.2024SCM.dk

Nyt projekt har fokus på at genanvende tæppefliser

20.03.2024SCM.dk

Solceller på fabrikstag slukket på 8. måned

19.03.2024SCM.dk

Ny EU-aftale om bæredygtig emballage og mindre emballageaffald

15.03.2024SCM.dk

Så er det slut med Bladt Industries

15.03.2024SCM.dk

Unimec udvider fabrikshaller med 33 procent

12.03.2024SCM.dk

Nyt center skal hjælpe med at afprøve og udvikle bioteknologi

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle