Sådan går det med SCM i 2014

Smart ledelse af forretningsnetværket er afgørende, når virksomheder skal forbedre deres konkurrencekraft. Vi har spurgt 15 engagerede fagfolk fra virksomheder, universiteter og konsulentfirmaer om, hvilke udfordringer og løsninger du som supply chain-leder kan forvente at komme til at tage livtag med i det nye år.

27.01.2014

SCM.dk

Erhvervsmagasinet SCM har spurgt 15 passionerede fagfolk om, hvad du som supply chain-leder kan forvente at støde på i det nye år.

___________________________________________________________________________________
 

Per K. Møller, Manager, Commercial Logistics, AVK International.

Per K. Møller, Manager, Commercial Logistics, AVK International

Største udfordring(er) i 2014?
Fortsat fokus på værdiskabende aktiviteter og udvikle kommunikationsmodeller der sikrer en høj grad af troværdig og relevant markedsinformation. I markeder med økonomisk usikkerhed er evnen til at sikre betalinger og kunne håndtere pludselige skift i behov et ufravigeligt krav til supply chain’en, ”den, der kan levere, får ordren”. 

Væsentligste værktøjer i 2014?

 • Veludviklede og operationelle KPI’er der har fokus på de enkelte markeds- og indsatsområder.
 • Kommunikationsplatform der sikrer valid og troværdig markedsinformation så der både kan ageres og reageres hurtig med fortsat fokus på både service og økonomisk forsvarlighed. 
 • Godt humør og et positiv arbejdsmiljø er en meget væsentlig forudsætning.

___________________________________________________________________________________
 

Bjørn Strømboe Petersen, Senior Vice President, Global Operations, GN Resound.

Bjørn Strømboe Petersen, Senior Vice President, Global Operations, GN Resound

Største udfordring(er) i 2014?
Supply chain management er set fra min stol et spørgsmål om den løbende balancering og optimering af leveringsperformance, kapacitet og omkostninger. En speciel udfordring i 2014 er den forsatte usikkerhed om den økonomiske udvikling i en række asiatiske lande, som har stor påvirkning på lønomkostninger.

Væsentligste værktøjer i 2014?
Mennesker vil altid være det vigtigste element til at skabe forbedringer og optimeringer. Det gælder også i 2014. Dernæst vil den skarpe finansielle styring af forsyningskæden forsat være essentiel sammen, som sammen med den intelligente anvendelse af data kan gøre forskellen.

___________________________________________________________________________________
 

Michael Hellegaard, terminalchef, Supergros A/S.

Michael Hellegaard, terminalchef, Supergros A/S

Største udfordring(er) i 2014?

 • Balancere kundernes behov for leveringsservice i forhold til kapitalbinding.
 • Forbedre service og leveringskvalitet over for vores kunder.
 • Binde processer sammen på tværs af funktioner, der skaber værdi for den samlede supply chain samt fjerner spild og derved skabe resultater for virksomheden og dens kunder. 
 • Sikre medarbejderne bruger maximalt af deres samlede arbejdstid på værdiskabende opgaver. 

Væsentligste værktøjer i 2014?

 • Stærke og operationelle KPI´er som sikrer ledelsesmæssigt overblik og fokus på eksekvering i forhold til strategi og operationelle handlingsplaner.
 • En god it-platform med ERP & VMS systemer der  bidrager til at bevare overblikket og reducere kompleksitet samt sikrer transparens i forsyningskæden. 
 • Investering i udvikling af medarbejdernes kompetencer.

___________________________________________________________________________________
 

Egon Borgkvist Jensen, Vice President og COO, Linak A/S.

Egon Borgkvist Jensen, Vice President og COO, Linak A/S

Største udfordring(er) i 2014?
Supply chain management er et vigtigt konkurrencemæssigt våben i et globaliseret marked. Hastighed, agilitet og innovation er i fokus:

 • Korte reaktions- og leveringstider i en global forsyningskæde. 
 • Effektive processer der understøtter forretningen. 
 • Gennemsigtighed, differentiering og integreret samarbejde med kunder og leverandører.
 • Skabe kundeværdi gennem stærke kompetencer og Value Added Service.
 • Optimere Total Cost of Ownership.

Væsentligste værktøjer i 2014?
Forretningsforståelse, ledelse og intelligent udnyttelse af it er afgørende for succes og tilfredse kunder.

 • Møde kunderne hvor de er.
 • Anvend lean og it til at optimere i værdikæden.
 • Forbedre Demand Planning.
 • Udvikle innovative IT-løsninger.
 • Standardiseret arbejde og kompetenceudvikling på tværs i værdikæden.

___________________________________________________________________________________
 

Henning de Haas, Head of kk Academy & Corporate improvement programs, kk-electronic a/s.

Henning de Haas, Head of kk Academy & Corporate improvement programs, kk-electronic a/s

Største udfordring(er) i 2014?
Den gode nyhed for 2014 er, at de klassiske dyder stadig gælder, dvs. fokus på omkostninger og cash flow, kvalitet og kundeservice – fleksibilitet og levering til tiden. Fokus vil fortsat være på globalisering af den nuværende supply chain og implementering af nye forsyningsmodeller med tættere integration til kunder og leverandører.

Væsentligste værktøjer i 2014?
God husholdning er et af de vigtige værktøjer, det indebærer fx at sikre valide stamdata og almindelig oprydning (lean/5S). Fortsat kompetenceudvikling omkring supply chain, produktion og projektledelse (forandring) vil være et vigtigt indsatsområde. Desuden er værktøjer til it- integration med kunder og leverandører, planlægning samt lager- og produktionsoptimering vigtige for udviklingen i 2014.

___________________________________________________________________________________
 

Kasper Mejlvang, Vice President, Supply Chain Operations, Novo Nordisk.

Kasper Mejlvang, Vice President, Supply Chain Operations, Novo Nordisk

Største udfordring(er) i 2014?
Den største udfordring i 2014 bliver at matche en stærk stigning i efterspørgslen med den nødvendige kapacitet i alle led i forsyningskæden for at sikre en fortsat høj leveringssikkerhed globalt.

Væsentligste værktøjer i 2014?
At styrke S&OP: Mere gennemsigtighed på tværs af værdikæden kombineret med en stærkere operationel opfølgning på planopfyldelse. Nedbrydningen af KPI’er til de enkelte led i kæden skal sikre optimering af ”supply chain network”-performance og forebygge suboptimering. Derudover bliver risikostyring på de mange led i forsyningskæden stadigt vigtigere.

___________________________________________________________________________________
 

Richard Wilding, professor, Cranfield School of Management.

Richard Wilding, professor, Cranfield School of Management

Største udfordring(er) i 2014?
Den største udfordring for supply chain lederen er skiftet fra recession til et vækstscenario. Det betyder, at de sidste fem års tunge fokus på omkostninger skal nu suppleres med fokus på værdi og service. Væksten i e-handel, m-handel og s-handel (elektronisk, mobil og social) kræver endnu mere transparens og endnu bedre reaktionshastighed i forsyningskæden, og udviklingen inden for dette område i B2C påvirker nu også B2B.

Væsentligste værktøjer i 2014?
De væsentligste virkemidler er øget brug af datastandarder på tværs af kæden som fx. GS1, som vil sikre et fælles sprog. Cost-to-serve modeller er også kritiske. Vi vil i stigende grad opleve behov for “strukturel fleksibilitet”, der gør os i stand til at omkonfigurere forsyningsnetværket med kort varsel, levere udvidet service samt øget robusthed. Det vil gøre kæden bedre i stand til at udnytte nye muligheder og overleve uventede hændelser.

___________________________________________________________________________________
 

John Johansen, professor, Center for Industriel Produktion.

John Johansen, professor, Center for Industriel Produktion 

Største udfordring(er) i 2014?
Er spørgsmålet formuleret korrekt? Er SCM én leders ansvar – og er udfordringen placeret på én person? Den største udfordring er måske at få SCM-perspektivet ind i virksomheden på tværs af sædvanlige ansvarsområder. Det er vel på tide, at specielt industrielle virksomheder, som i større og større grad er afhængig af eksterne ”leverandører”, indser, at den største værdiskabelse ligger uden for virksomhedens rammer.  Vi skal måske derfor efterspørge helt nye organisationsprincipper, som i langt højere grad inkluderer både interne og eksterne ressourcer. Dette perspektiv savner jeg i mange virksomheder. 

Væsentligste værktøjer i 2014?
Det er desværre ikke så simpelt. Selvfølgelig kunne jeg skrive noget på linje med alle mulige andre, men det afstår jeg fra.

___________________________________________________________________________________
 

Jan Stentoft Arlbjørn, professor, Syddansk Universitet.

Jan Stentoft Arlbjørn, professor, Syddansk Universitet

Største udfordring(er) i 2014?
At sikre kunde- og produktprofitabilitet samt at tilbyde et attraktivt produktsortiment. Løbende oprydning af varer med lave omsætningshastigheder. Fokus på at de rette omkostninger belastes af de produkter, der forårsager dem. Design af forsyningskæder. 

Væsentligste værktøjer i 2014?
Målstyring, valide standata, systemintegration og supply chain innovation.

___________________________________________________________________________________
 

Tim Payne, Research Vice President, Supply Chain Core Research, Gartner.

Tim Payne, Research Vice President, Supply Chain Core Research, Gartner

Største udfordring(er) i 2014?
Den primære udfordring er evnen til at håndtere varians i efterspørgsel og udbud I forsyningskæden. Varians er supply chain lederens fjende nummer ét. Varians vil kun vokse i fremtiden, og de virksomheder, som finder frem til den mest effektive måde at kontrollere varians på, vil vinde. En af nøglestrategierne til den udfordring er udrulning af en segmenteringstilgang i forsyningskæden.

Væsentligste værktøjer i 2014?
Supply chain lederen har behov for at fokusere på teknologier, som gør lederen i stand til eksplicit at designe forsyningskæden. Målet er, at den bliver så robust over for varians som muligt, som skaber transparens i den reelle eksekvering, og som hjælper med at reagere på afvigelser mellem plan og eksekvering på en lønsom måde, der stemmer overens med virksomhedens forretningsstrategi.

___________________________________________________________________________________
 

Jan Lythcke-Jørgensen, senior partner, Implement Consulting Group.

Jan Lythcke-Jørgensen, senior partner, Implement Consulting Group

Største udfordring(er) i 2014?
SCM-chefens væsentligste udfordringer bliver at bidrage til skabe bedre kommunikation og større transparens i forsyningskæden, således at der fra både kommercielle og operationelle enheder kommer kvalitet og ansvarlighed bag handlinger, der understøttet et effektivt samarbejde. Da ”effektivitet og optimering” ofte har et forskelligt fokus afhængig af hvilken del af forsyningskæden, ens afdeling/funktion udfører, kræver dette gode menneskelige egenskaber af SCM-chefen, som både skal fungere som ambassadør, sikre rigtig kommunikation og udvikling af effektive KPI’er til kommunikation både vertikalt og horisontalt i organisationen.

Væsentligste værktøjer i 2014?
Fokus bliver at arbejde med effektiv kommunikation mellem mennesker til at sikre forståelse for effektiv planlægning og styring af virksomhedens værdiskabelse. Og derfor bliver sales & operations planning fortsat helt centrale processer, som skal understøttes af it-systemer og struktureret kommunikation. En objektiv orkestrering af varians bliver endnu vigtigere, det omfatter fx også agilitetsfremmende investeringer, der kan imødekomme negative følgevirkninger af varians.

___________________________________________________________________________________
 

Benny Madsen, director, Valcon Management Consultants.

Benny Madsen, director, Valcon Management Consultants

Største udfordring(er) i 2014?
Supply chain lederen skal evne at udvikle forsyningskæden til at modstå global konkurrence og nyttiggøre globale markedsmuligheder. Kravene til forsyningskæden er global ”operational excellence” i produktfremtagning, sourcing, planlægning, produktion, distribution og service. Kravene til lederen er strategisk overblik, multikulturelle/globale samarbejdsevner samt høj eksekveringsevne.

Væsentligste værktøjer i 2014?
Global transparens i cost, kvalitet og service. End-to-end sales & operations planning. Effektivitet og agilitet i alle processer. Up-stream og down-stream integration. Hurtig og robust fremtagning af nye produkter. Strategiudvikling, programstyring og eksekvering.

___________________________________________________________________________________
 

Michael Nordstrøm, managing consultant, PA Consulting.

Michael Nordstrøm, managing consultant, PA Consulting

Største udfordring(er) i 2014?
At håndtere kompleksiteten forbundet med at realisere stadigt lavere enhedsomkostninger i en supply chain, der leverer gennem stadigt flere kanaler og med fokus på kontrollerede men differentierede leverance- og serviceaftaler.  2) At identificere præcist hvilke it-værktøjer, der reelt kan forbedre performance og gøre hverdagen lettere.

Væsentligste værktøjer i 2014?
Evnen til at skabe konsensus på tværs af virksomheden om nødvendigheden og værdien af at tænke supply chain som en ”end-to-end” proces og ikke som ”produktion +”. 2) Evnen til at etablere et team og en værktøjskasse der kan realisere realtids ”end-to-end” planlægning og styring af informations- og varestrømme. 

___________________________________________________________________________________
 

Claus Fabricius, afdelingsleder, Alectia A/S.

Claus Fabricius, afdelingsleder, Alectia A/S

Største udfordring(er) i 2014?
Fortsat fokus på optimering og reduktion af omkostninger i forsyningskæden. Det kommer til at ske igennem interne optimeringer, gennem projekter med kunder, men også med konkurrenter, hvor det giver mening at samarbejde, samt ved i større grad at udnytte it-muligheder.

Væsentligste værktøjer i 2014?
Virksomhedens indtjening skal udfordres på salgskanaler, kunder, produkter og den tilhørende aktivitet. Værktøjer til at skabe transparens, som f.eks. activity based costing, tocal cost of ownership, value stream mapping m.v. skal give fakta for beslutninger. Prissætnings- og rabatstrukturer skal udfordres og gøres betinget af gensidige aftaler med kunderne – noget for noget.

___________________________________________________________________________________
 

Martin Lynge, partner, 4Improve.

Martin Lynge, partner, 4Improve

Største udfordring(er) i 2014?
Fortsat stor markedsusikkerhed stiller stadigt højere krav til gennemskuelighed og evne til dynamisk at kunne accelerere eller bremse forretningen i ønsket retning. Omkostninger skal fortsat reduceres, typisk til low-cost-countries, og det medfører krav om evne til at reducere og styre globale følgeomkostninger mest muligt. Supply chain kompetencer som kan overskue ledelse, organisation, processer og ERP-system er ofte en udfordring at bemande.

Væsentligste værktøjer i 2014?
At stille skarpt på om man har de rette kompetencer på plads til at løfte opgave. Afstemme roller og ansvar i alle procesforløb for at sikre sammenhæng. Designe globalt system som understøtter konkurrencedygtige og dynamiske processer. Etablering af forankrede målesystemer der med basis i forretningsbeslutning motiverer adfærd i organisationen.

Bredana Axcite A/S

Sponseret

SCM-dagen 2024: Bliver AI en gamechanger i Supply Chain?

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

12.04.2024SCM.dk

Ejeren af Dali vil have alle parter til at bidrage

12.04.2024SCM.dk

Ny banebrydende automatisering af ordreplukning

11.04.2024SCM.dk

Ny retspraksis i Europa: Klimabeskyttelse som menneskeret

09.04.2024SCM.dk

Vigtigt skridt for den grønne omstilling

09.04.2024SCM.dk

Alle ledelsesstandarder har fået klimakrav

08.04.2024SCM.dk

Store virksomheders rapportering er godt på vej til CSRD

05.04.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

SCM-dagen 2024: Bliver AI en gamechanger i Supply Chain?

05.04.2024SCM.dk

Optikerkæde tager de første skridt mod cirkulær værdikæde

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle