Scope 3 kræver massive adfærdsændringer på sygehuse

CO2 fylder meget i Region Hovedstadens bæredygtighedsarbejde, og scope 3 fylder cirka 90 procent af udledningen. Men regionen kan kun hente en mindre del hos leverandørerne. Det store potentiale ligger i helt ny adfærd på sygehusgangene.

”Vi kan registrere, at det er begrænset hvor meget dekarbonisering, vi kan hente hos leverandørerne. Vi ser derfor på vores forbrug”, fortæller Jens Brøndberg. Foto: Region Hovedstaden..

04.08.2023

Poul Breil-Hansen, SCM.dk

Konvertering af transport til elkøretøjer vil reducere udledningen med én procent, og energirenoveringer kan højest give cirka fire procent lavere energiforbrug. ”Det er udledningen forbundet med produktion af indkøbte varer i vores leverandørkæde, der virkelig batter noget i vores klimaregnskab”, fortæller Jens Brøndberg, der er indkøbschef i Region Hovedstaden og også har ansvaret for den grønne omstilling i regionen.

Regionen køber primært ind til regionens hospitaler og har et samlet indkøb på cirka 14 milliarder kroner om året. Indkøbet repræsenterer cirka 95 procent af regionens 1,3 millioner ton CO2, hvilket udgør en relativ stor andel af Danmarks samlede CO2 forbrug.  

Læs også: Rapporteringskrav er kun hæmsko for dem, der ikke gider gøre noget ved det

”Regionens får en målsætning i nær fremtid og vi forventer at den bliver ambitiøs sandsynligvis mellem 40 og 70 procent inden 2030, altså om seks år. Vi kan måske reducere leverandørernes udledning med omkring 20 procent inden 2030, men det vil aldrig få os i mål alene. Hvis vi skal forbedre os med for eksempel 50 procent inden 2030, så vil det kræve radikale ændringer i måden, vi forbruger varer og udstyr på i regionens hospitaler. Det er der ingen tvivl om”, fortæller han.

1 grøn indkøber er blevet til 11
Han fortæller, at regionen har ret godt styr på, hvor udledningerne foregår i regionens værdikæde, og i flere år har udarbejdet et detaljeret klimaregnskab. Det er et godt udgangspunkt. Regionen ansatte i 2019 den første ’grønne indkøber’, som arbejder specifikt med klimavenlige indkøb. Vedkommende har i 2023 fået 10 kollegaer, så regionen har i alt 11 grønne indkøbere, som arbejder på at gøre indkøbene grønne og ikke mindst påvirke forbruget på hospitalerne.

”Vi kan registrere, at det er begrænset hvor meget dekarbonisering, vi kan hente hos leverandørerne. Vi ser derfor på vores forbrug: Kan vi bruge alternativer? Kan vi reducere spild, svind og kassationer? Vi har mere end 40.000 medarbejdere på regionens hospitaler, kan vi uddanne nogle af dem eller alle til at tænke forbrug, som sænker udledningen? 18 procent af vores indkøb er medicin, kan vi reducere det eller skifte til alternative medicintyper? Kan vi reducere brugen af engangsprodukter eller konvertere nogle af dem til flergangsprodukter, vi renser eller steriliserer?”, fortæller Jens Brøndberg.

Regionen har udviklet nye datarapporter som kombinerer klimadata og indkøbsdata således, at man kan arbejde mere strategisk med, hvor indsatserne skal ligges og allerede er blevet lagt. Der sker allerede mange positive tiltag på både den korte og lange bane. Nøglen til at ændre forbruget, så det sænker udledningen, er ifølge Jens Brøndberg indsamling og analyse af data.

Han fremhæver, at de gransker alt forbrug. Det er for eksempel:

• Møbler – kan de repareres og genbruges? Regionen har etableret et værksted til formålet.
• Stort uniforms- og vaskeriprojekt som blandt andet indebærer, at vaskeri af vores mange uniformer og sengetøj bliver betydeligt mere bæredygtigt.
• It-forbruget repræsenterer 6-7 procent af regionens udledning. Kan it-forbruget bidrage med mindre udledning – længere levetid via blandt andet mere reparation, genbrug, max én skærm per medarbejder, dobbelt SIM-kort til private telefoner etcetera.
• Ændre forbrug af kliniske produkter som indebærer mindre forbrug og levetidsforlængelser.

Læs også: Bæredygtighed er klogt, kringlet og krævende

”Vi skeler meget til den ’cirkulære trappe’, der konkluderer, at det mest klimavenlig forbrug er det, der aldrig forekommer. Det næstbedste er genbrug og levetidsforlængelse, det tredjebedste er grønne varianter, og det batter ikke så meget med affaldssortering”, fortæller Jens Brøndberg.

Turbo på kompetenceudviklingen
Region Hovedstaden arbejder med et stort roadmap for den grønne omstilling, som både omfatter CO2, biodiversitet, miljø, indeklima etcetera.

”Det er et ekstremt ressourcekrævende arbejde, der også kræver særlige kompetencer. Det handler for eksempel om LCA-kompetencer (life cycle analysis, red.), altså færdigheden til at analysere et produkts klima- og miljøbelastning i produktets samlede livscyklus”, fortæller Jens Brøndberg og supplerer:

”Det har overrasket os, hvor lidt erfarings- og vidensdeling der er at hente for os hos andre sundhedssystemer i England, Sverige, Norge, Tyskland og så videre. Der er ikke meget erfaring derude, så det viser, at vi stadig er på et meget tidligt stadie i bæredygtighedsudviklingen i offentlige sundhedssystemer”.

Region Hovedstaden har derfor meget fokus på at uddanne egne folk til grønne indkøb og ikke mindst ’grønt forbrug’ på hospitalsgangene. ”Vi kan konkludere, at vores topleverandører ikke kan bidrage med særlig meget dekarbonisering på den korte bane. Så hvis vi skal i mål med 50 procent lavere CO2 inden 2030, så handler det om massive ændringer af forbruget”.

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Fremtidssikring af danske virksomheders forsyningskæder

Bredana Axcite A/S

Sponseret

Opdateringer af Dynamics 365 reduceres fra syv til fire årligt

Denne artikel er del af et tema:

Tema om scope 3 - dekarbonisering i leverandørbasen

Udledning af CO2 og andre klimaskadelige gasser i leverandørkæden kalder man scope 3, og det er svært. Men du kan lige så godt komme i gang med at opgøre hele forsyningskædens CO2-udledning. Altså inklusive alle leverandører. Fordi det er her langt det største klimaaftryk foregår. 

Mere fra...

01.12.2023SCM.dk

Plast genbruges i kæmpe mængder til øltransport

01.12.2023SCM.dk

Luftfarten sætter turbo på omfattende omstilling

01.12.2023SCM.dk

ESG og robotter præger det moderne lager

30.11.2023SCM.dk

Nye millioner til Klimakompasset vil gavne SMV’er

30.11.2023SCM.dk

Elektrisk lastbil vinder stor pris

29.11.2023SCM.dk

Bølge af betalingssvindel udfordrer e-handelen

29.11.2023SCM.dk

Nyansættelse skal løfte bæredygtigheden

28.11.2023SCM.dk

Pakkelevering i Sydjylland stiger markant

Jobmarked

Se alle

Events

Se alle
Bureau Veritas
Webinar
Webinar: Er din virksomhed eller ønsker den at blive leverandør til Forsvaret?

Bliv klogere på AQAP-standarderne og deres krav

Dato

13.12.2023

Tid

13:30

Sted

Online

Bureau Veritas
Konference
Cybertrusler - en rundrejse på digitaliseringens bagside | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Jeppe Teglskov Jacobsen, Adjunkt ved Institut for Militær Teknologi hos Forsvarsakademiet, som vil tale om "Cybertrusler - en rundrejse på digitaliseringens bagside".

Dato

04.01.2024

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Fra Kassø til hele verden med Power-to-X | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Alexander Reumert, Project Associate hos European Energy A/S, som vil tale om "Fra Kassø til hele verden med Power-to-X".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Systematisk og strategisk trivsel hjælper helbredet | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Christian Sauvr, Administrerende Sygehusdirektør hos Sygehus Lillebælt, som vil tale om "Systematisk og strategisk trivsel hjælper helbredet".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Accelereret klimatilpasning nu! | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Sebastian Mernild, Professor og leder af SDU Climate Cluster fra Syddansk Universitet, som vil tale om "Accelereret klimatilpasning nu!".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Mod historisk CO2-neutralitet i 2050 | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Mette Kaagaard, administrerende direktør hos Microsoft i Danmark & i Island, som vil tale om "Mod historisk CO2-neutralitet i 2050".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia