4 trin til den resiliente værdikæde

Operations har altid været fundamentet for virksomheders konkurrenceevne. Men der er ved at ske noget. Operations’ opgave er i færd med at ændre sig fra fokus på effektiv skalering til fokus på evne til hurtig tilpasning til skiftende vilkår i omverdenen. Resiliens og fleksibilitet afløser effektivitet som den nye store systemnøgle. Her følger fire trin til at arbejdet med at indlejre resiliens i hovedfokus for operations.

Den nye kilde til konkurrencekraft er ifølge Reeves og Job ’fleksibilitet’ – forstået som evnen til løbende at tilpasse forretningsmodellen, så den danser i takt med skiftende teknologiske og konkurrencemæssige rammevilkår. Foto: Arkivfoto fra 123rf.com.

28.05.2024

Poul Breil-Hansen, SCM.dk

Tom Cook, CEO for Apple, som har skabt mere værdi for aktionærerne (shareholder value) end nogen anden CEO, er en operations specialist. Han mener, at innovation i operations eller supply chain har været helt afgørende for Apples succes – også da den beundrede og visionære Steve Jobs var CEO. 

Den pointe bliver fremført af Martin Reeves og Adam Job i artiklen ’Operations in an Era of Radical Uncertainty’ fra oktober 2023 i Harvard Business Review. De er begge tilknyttet Boston Consulting Group’s BCG Henderson Institute.

Men de to forfattere fremhæver, at karakteren af konkurrenceevne skifter over tid – og det samme gør den rolle, operations spiller.

Læs også: Geopolitiske benspænd skaber en ny verdens-u-orden

Historisk har operations’ væsentligste strategiske rolle været at skabe skaleringsevne for at opnå en effektivitetsfordel i forhold til konkurrenter. Det har den digitale revolution ændret på. Med digitale platforme og økosystemer, der forbinder leverandører og forbrugere, kan selv små opstartsvirksomheder opnå dominerende positioner og høje profitter.

Analyser viser, at resiliens gavner aktionærværdi.

Martin Reeves og Adam Job

Dans i takt med udviklingen
Den nye kilde til konkurrencekraft er ifølge Reeves og Job ’fleksibilitet’ – forstået som evnen til løbende at tilpasse forretningsmodellen, så den danser i takt med skiftende teknologiske og konkurrencemæssige rammevilkår. Fleksibilitet kan betyde hurtig opskalering af løsninger, fordi nye muligheder popper op i markedet. Eller det kan betyde at præstere resiliens over for pludselige og uforudsete chok. Covid-19 pandemien viste med al mulig tydelighed, at resiliens var en hovednøgle til konkurrencekraft. Nogle virksomheder klarede aldrig at skærene, da pandemien rullede indover alle, mens andre faktisk var i stand til at håndtere chokkene på relativ kort tid. Ganske få virksomheder endte med at opnå strukturelle fordele af pandemien og er kommet ud på den anden side med en styrket markedsposition.

Læs også: Ordentlig behandling af leverandører giver modstandsdygtighed i kriser

Martin Reeves og Adam Job understreger, at pandemien viste, at resiliens er afgørende. Den afslørede også, at der var og er meget arbejde for operations-afdelinger at udføre, for at operations-afdelingerne kunne og kan siges at besidde en strukturel og indarbejdet evne til at håndtere en radikal forstyrrelse som covid-19 pandemien. De anbefaler fire trin, som de mener er afgørende for dette arbejde:

1.Tillæg jer den rette indstilling
Effektivitet har længe domineret den finansielle ledelsestænkning, og det er fortsat tilfældet. Det gælder særligt, fordi investorers krav om kortsigtet profit stiger i takt med, at renten stiger. Investeringer i resiliens fremstår ikke nødvendigvis ’effektive’ på den korte bane, og det gør det vanskeligere at finde budget til investeringerne.

Men – fremhæver de to forfattere – der er hjælp at hente i empiriske data. Analyser viser, at resiliens gavner aktionærværdi: Over en 25 års periode bliver 30 procent af virksomheders ’total shareholder returns (TSRs)’ skabt i krisetider – selvom disse tider kun repræsenterer 11 procent af tiden, som analyserne omfatter.

Det betyder, at kriser og virksomhedens evne til at håndtere pludselige og uforudsete kriser kan være en kilde til at styrke konkurrencekraft og aktionærværdi. De to forfattere peger derfor på, at det kan være nyttigt at vende tankegangen omkring kriser og disruptions på hovedet: I stedet for at tænke på kriser som chok, som virksomheden skal forsvare sig mod, så kan det være en frugtbar idé at anskue resiliens som en strategisk mulighed og et effektfuldt virkemiddel til at sikre virksomhedens langsigtede sundhed og udvikling.

2. Anlæg en holistisk tilgang
Opbygning af resiliens kræver tiltag på det operationelle niveau. Det kan for eksempel ske ved at etablere et system med tidlige varsler (’early warnings’) eller etablere alternative produktionsfaciliteter og/eller indkøbskilder.

Men resiliens skal også være indlejret i virksomhedens samlede systemer – det skal være en central egenskab i systemerne og ikke blot være en del af systemerne. Det skal det, fordi de to forfattere mener, at virksomheder bør anlægge en bred og dyb tilgang til resiliens. De mener faktisk, at tiltag også skal strække sig udover virksomheden til det eller de økosystem(er) af forretningspartnere, som virksomheden er en del af. Stærke relationer kan være afgørende i en krisesituation.

3. Institutionaliser læringer fra kriser
Mange ledere og medarbejdere er - så snart en krise er overstået - forståeligt nok ivrige efter at komme videre. De to forfattere mener dog, det kan være værdifuldt at investere tid i at tage ved lære af krisen og sikre, at den læring er tilgængelig og kan hjælpe, når næste krise rammer virksomheden.

Til det formål foreslår de en trefaset metode, som omfatter: 1) Evaluering af hvordan virksomheden klarede krisehåndteringen (sammenlignet med konkollegaer i markedet og branchen), 2) identifikation og eksplicit formulering af læringer – det kan for eksempel være hvilke færdigheder, der viste sig at være mangel på, hvilke beslutninger viste sig at være korrekte eller forkerte etcetera, samt 3) implementering af de nødvendige tiltag som for eksempel udarbejdelse af en krisehåndbog, skabelse af flere fleksible samarbejdsstrukturer med mere. Som en CEO har formuleret det: ”Vi kan ikke forvente, at initiativer og ekstra energi fra en håndfuld ildsjæle kan skabe en bæredygtig resiliensevne”.

4. Indfør måltal for resiliens
Gevinsten af resiliens er vanskelig at måle med traditionelle forretningsmåltal, og det får naturligt nok ledere til at træffe beslutninger, der prioriterer den korttidsorienterede effektivitet.

De to forfattere foreslår derfor, at virksomheder indfører nye måltal, der måler og fremmer fleksibilitet og hurtig reaktionsevne. Det kan for eksempel være måltal for, hvor hurtigt virksomheden kom sig over en krise – altså hvor hurtigt virksomheden genetablerede sit niveau fra før krisen relativt i forhold til konkurrenter. Eller det kan være hvor stor en andel af markedsopsvinget, en virksomhed formår at tage efter en krise.

På samme måde kan det være værdifuldt for en virksomhed at se nærmere på måltal for, hvor parat virksomheden er til den næste krise. Det kan for eksempel være analyser af, hvor fleksibel kapital og/eller kapacitet – altså hvor meget af det, der kan blive reallokeret, og hvor hurtigt det kan se. Det kan også være måltal for, hvor agil den operationelle mobilisering reelt er – som for eksempel hvor hurtigt backup-systemer eller -faciliteter kan blive aktiveret.

Resiliens er fremtidssikring
De to forfattere peger på, at virksomheder, der formår at systematisere og institutionalisere resiliens, vil være bedre rustet til at håndtere hændelser, der har lav sandsynlighed men høj påvirkning. De påpeger også, at de samme virksomheder med høj sandsynlighed også vil trives bedre i de forandrede omstændigheder, som krisehændelsen medfører, fordi de netop har udviklet en evne til fleksibilitet og tilpasningsdygtighed.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Bæredygtig materialehåndtering i logistikterminalen

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

20.06.2024SCM.dk

Ege Carpets omstiller til mere bæredygtig produktion

20.06.2024SCM.dk

Er der et liv efter compliance?

17.06.2024SCM.dk

Løn ud fra ESG-mål er det ultimative integrations-værktøj

06.06.2024SCM.dk

Nyt partnerskab skal hjælpe virksomheder med kompleks klimarapportering

05.06.2024SCM.dk

Flere virksomheder opgiver opkøb grundet manglende ESG-tiltag

03.06.2024Bredana Axcite A/S

Sponseret

Succes med graduate program: Alle fire graduates ansat!

31.05.2024SCM.dk

Geopolitik giver flere etiske dilemmaer til virksomheder

28.05.2024SCM.dk

4 trin til den resiliente værdikæde

Jobmarked

Se alle

Körber Supply Chain DK A/S

Service Specialist

Har du en dybdegående teknisk viden og en passion for fejlfinding, og drømmer du om at udforske verden? Vi leder efter en dygtig Service Specialist med en solid baggrund og kendskab til både mekanik, elektronik, samt PLC.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Automation Engineer, Remote Assistance

Har du kompetencerne og lysten til at yde support på komplekse og højteknologiske løsninger? Så søger vi nu endnu en kollega til vores Remote Assistance team.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Kantineassistent - med flair for det grønne køkken

Hos Körber Supply Chain er kantinen vores fælles samlingspunkt, hvor alle medarbejdere fra alle afdelinger mødes dagligt over et veltillavet og lækkert frokostmåltid. Vores kantine er kendt og anerkendt for sin høje kvalitet, et bredt udvalg af lækre og sunde retter, samt masser af smil og god service.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Spare Parts Engineer

Vil du kombinere din passion for tekniske produkter med din erfaring inden for salg af reservedele? Har du enestående erfaring inden for kundeservice, samt er du stærk i opbygning og vedligeholdelse af stærke kunderelationer? Så er det dig, vi søger til vores dynamiske Spare Parts team!

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Electrical Site Supervisor

Er du parat til at gøre verden til din arbejdsplads? Med 150+ rejsedage om året bliver du en af vores vigtigste repræsentanter på kundernes sites, hvor vi leverer og installerer komplekse og højteknologiske logistikløsninger. Vil du bidrage med din faglighed og dine evner for teknisk ledelse? Så er det netop dig, vi søger til en stilling som Electrical Site Supervisor!

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Mechanical Engineer

Drømmer du om at arbejde med komplekse og højteknologiske løsninger?

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Category Manager - med primært fokus på projektindkøb

Hos Körber Supply Chain lægger vi stor vægt på godt kollegaskab og stærk holdånd i en travl hverdag: Vi ved ganske enkelt, at det er nøglen til vores succes! Vi er en virksomhed i udvikling og søger derfor en erfaren Category Manager til at styrke vores indkøbsteam. Vores dedikation til innovation har gjort os til en førende aktør i branchen. Som Category Manager hos Körber bliver du en del af et passioneret og resultatorienteret team, hvor din erfaring vil spille en central rolle i at udvikle vores indkøbsstrategi og forbedre vores leverandørnetværk.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Project Engineer - Controls

Hos Körber Supply Chain lægger vi stor vægt på godt kollegaskab og stærk holdånd i en travl hverdag: Vi ved ganske enkelt, at det er nøglen til vores succes! Som vores nye Project Engineer - Controls bliver det derfor også en central del af din hverdag, som del af et passioneret og internationalt team der hver dag arbejder for at bringe automation og PLC til nye højder.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle
DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Netværkssikkerhed

Vil du opkvalificere dine færdigheder inden for netværkskommunikation? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplommodul, og få kompetencer til at sikre virksomhedens netværk mod angreb.

Dato

26.08.2024

Tid

13:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser

Vil du styrke dine kompetencer inden for systematiske metoder til analyse, design og implementering af objektorienterede systemer? Så er dette kursus, som også er et diplommodul, interessant for dig.

Dato

26.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Projektledelse – metoder og værktøjer - aften

Vil du være projektleder – eller ønsker du at opkvalificere dine projektlederkompetencer? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplom modul, og styrk dine evner til at planlægge, styre og følge op på projekter.

Dato

26.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

Bredana Axcite A/S
Webinar
Sådan får I (bedre) styr på jeres varer i transit

Landed Cost modulet i Dynamics 365 giver jer en stribe fordele

Dato

27.08.2024

Tid

10:00

Sted

Live webinar fra Bredana Axcite, Aarhus

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Fra specialist til leder

Vil du have mere viden om de krav, der stilles til ledere i erhvervslivet? Og vil du udvikle dine ledelseskompetencer? Så tag dette kursus, som også er et diplommodul modul, og få sat fokus på dit potentiale i overgangen fra rollen som specialist til rollen som leder.

Dato

27.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Projektstrategi og -organisation

Skal du til at lede projekter, – eller gør du det allerede? Så tilmeld dig kurset Projektstrategi og –organisation, som også er et diplommodul, og få indblik i virksomheders og organisationers værdiskabelse, udviklingsfaser og meget mere.

Dato

27.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup