Bæredygtig transport må intet koste

Miljøparameteret prioriteres lavt blandt nordiske transportkøbere – i hvert fald hvis de skal betale for det. Det konkluderer forskningsrapport.

En række forskere har iagttaget, at der trods voksende viden om, hvordan transport bliver mere bæredygtigt, ikke rigtig sker nogen fremskridt af betydning på området..

14.04.2014

SCM.dk

Forskerne anbefaler:

  • Øg det lovgivningsmæssige pres på området – på EU-niveau og lad det offentlige gå foran som køber af grøn transport.
  • Transportudbyderne skal vælge og fravælge kunder strategisk, så kunderne bidrager til udbyderens netværk og til bedre kapacitetsudnyttelse.
  • Transportkøbere køber i dag transport ud fra service- og omkostningsfaktorer. Købere bør i højere grad også inkludere faktorer som fysisk vareflow, udledninger samt søge udbydere, der har kunder med samme miljøambitionsniveau.
  • Forskerne observerer, at både købere og udbydere af transport generelt overdriver betydningen af tempo i leveringerne. Det går ud over tog som transportform. Tog er en meget miljøvenlig transportform, og forskerne mener, at der er en del leveringer, hvor hastighed er mindre vigtigt, som med fordel kan blive transporteret med tog.

”Alle synes, at bæredygtighed er et vigtigt område, men ingen vil betale for det. Det er gratis at slå til lyd for bæredygtige transportløsninger”, fortæller professor Jan Stentoft Arlbjørn fra Syddansk Universitet.

Han står bag forskningsrapporten ”Sustainable Transport through Improved Actor Interfaces”, der er udarbejdet sammen med forskerkollegaer fra Linköbing Universitet i Sverige, Handelshøjskolen BI i Norge og Syddansk Universitet. Undersøgelsen har undersøgt spørgsmålet ”Hvordan kan nordiske logistik- og transportsystemer blive mere miljømæssigt bæredygtige?”.

Transportkøbere uvillige til at betale
Baggrunden for undersøgelsen er, at forskerne har iagttaget, at der trods voksende viden om, hvordan transport bliver mere bæredygtigt, sker der ikke rigtig nogen fremskridt af betydning på området.

Rapporten bekræfter andre forskningsrapporter i, at en af de største barrierer er, at transportkøberne simpelthen ikke er villige til at betale for miljøparameteren, og at transportudbyderne derfor ikke har noget indtægtsmæssigt incitament til at udvikle bæredygtigheden i deres ydelser.

Læs også: Leverandører har respekt for klimatruslen

Transportudbyderne gør det i nogen udstrækning alligevel, fordi de er nervøse for at tabe omdømme, og fordi de trods den manglende betalingslyst oplever et pres fra kunder og kundernes kunder om at løfte bæredygtigheden. Men det er småting i forhold til potentialet, som er langt større.

Forskernes undersøgelser af, hvad der er på spil i samspillet mellem transportkøbere og transportudbydere viser flere ting. For det første viser det sig, at transportkøberne oplever et pres fra deres kunder om generelt at levere og dokumentere miljøvenlighed i deres ydelse. Det pres bliver sendt videre til transportudbyderne. 

Læs også: Bilindustrien har fokus på bæredygtige forsyningskæder

Men transportkøberne ser sig ikke i stand til at fakturere ekstrabetaling for grønnere transport, eftersom deres kunder ikke er villige til at betale ekstra for den del af ydelsen, som omfatter grønnere transport.

<p>”Hvis bæredygtig transport virkelig skal flytte sig, er der brug for skrappere lovgivning på området”.</p>

- Jan Stentoft Arlbjørn, professor, Syddansk Universitet

Det begrænser transportkøbernes villighed til at betale ekstra for transportudbydernes miljøtiltag, og transportudbyderne skal derved selv ”finansiere” de grønne tiltag.

Transportydelser er i forvejen et relativt prispresset område, så det sætter naturlige grænser for, hvor meget bæredygtig transport kan udvikle sig.

Undersøgelsen viser også, at transportkøbere generelt er neutralt-positive over for at indgå i tættere samarbejder med transportudbydere og dele information, men at de er mindre positive over for tættere samarbejde og informationsdeling, når der er tale om miljøaspekter af transport og logistik.

Professor Jan Stentoft Arlbjørn fra Syddansk Universitet fremhæver muligheden for lægge pres på transportkøbere til mere bæredygtig transport via samarbejde om at dele transportkapacitet. Foto: SDU..

Der skal lovgivning til
Forskningsrapporten viser, at lovgivning på området ikke opfattes som en decideret drivkraft for at skabe grønne logistikløsninger.

”Hvis bæredygtig transport virkelig skal flytte sig, er der brug for skrappere lovgivning på området. Noget tilsvarende er set for virksomheders krav om rapportering om CSR og bæredygtighed i årsregnskaberne”, fortæller Jan Stentoft Arlbjørn og tilføjer:

”Fra politisk hold kan der sættes ind og skubbes til processen med at skabe mere bæredygtige transportløsninger. Der kan lægges øget pres på miljømæssige reguleringer på transporten. Men det hjælper ikke meget, at dette kun sker i Danmark. En sådan tilgang skal ske for en region som EU”.

Det nytter at gå foran
Han fremhæver også muligheden for lægge pres på transportkøbere til mere bæredygtig transport via samarbejde med andre transportkøbere om at dele transportkapacitet, det man kalder ”horisontalt samarbejde”, som organisationer som ELUPEG (www.elupeg.com) gør et pionerarbejde for at udvikle og udbrede.

Læs også: Effektiv logistik skal gøre København grønnere

Undersøgelsen anbefaler, at man bør sætte tempo på udviklingen af standarder for miljøperformance, som rækker ud over CO2-udledning, og at man gør den offentlige sektor til agendasætter og bruger af bæredygtig transport.

Forsker nævner Post Danmarks CO2-reduktionsmål på 40 procent i 2020 som et eksempel på et initiativ inden for bæredygtig transport, der kan vise sig at blive et stærkt konkurrenceparameter. Foto: Post Danmark/Berit Hvassum..

”Man kan spørge om, det flytter noget, at Danmark med et indbyggertal på størrelse med Hamborg og omegn og i en tid med salg af CO2-kvoter igen viser sig som verdens duks på dette område. Ja, det gør det. Det at være på forkant kan meget vel vise sig at blive en konkurrenceparameter”, fortæller Jan Stentoft Arlbjørn.

Han fremhæver to eksempler, der understreger hans pointe, nemlig Post Danmarks CO2-reduktionsmål på 40 procent i 2020 og Post Danmarks arbejde med citylogistik, hvor en hel by, for eksempel det indre København, elektrificeres ved at skabe en platform for at samle transporter inde i bymidten.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

17.04.2024SCM.dk

Maersk opgiver at sælge containerfabrikker

17.04.2024SCM.dk

SBTi’s accept af klimakreditter er tegn på ny klimaøkonomi

05.04.2024SCM.dk

EU direktiv om bæredygtighed bliver taget godt imod

03.04.2024SCM.dk

Ny forskning skal gøre fremstillingsindustrien mindre sårbar

02.04.2024SCM.dk

Mindre afskovning i Amazonas i 2023

13.03.2024SCM.dk

Sanistål vil gøre det lettere at aflæse produkters CO2-udledning

11.03.2024SCM.dk

Logistikoperationer kan optimeres med nye funktioner

23.02.2024SCM.dk

Indien udfordrer Kinas status som verdens fabrik

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle