Fremtidstendenser for materialehåndtering

Læs bud fra seks leverandører på, hvilke materialehåndteringsudfordringer danske lagerchefer vil støde på de næste tre år. De er alle enige om, at e-handel vil udfordre big time, og at fleksibilitet bliver konge.

Fra paller til kasser til enkeltstyk. Seks leverandører er enige om, at e-handel vil påvirke danske lagre markant i de kommende år. Foto: Knapp..

13.03.2014

SCM.dk

”Hvis vejafgifter en dag bliver virkelighed i Danmark, så vil mange danske forsyningskæder få behov for at decentralisere lagerstrukturen for at reducere omkostningen til transport”, fortæller Finn Biller, Dematic. Foto: Dematic..

Dematic: Højere kapacitet og mere fleksibilitet

 • Behov for højere kapacitet for billigere penge,
 • Mere effektive samt ergonomiske plukstationer,
 • Fleksible og skalerbare løsninger, der kan løfte den voksende e-handel og
 • Endnu bedre it-understøttelse fra WMS-systemer.

Det er nogle af de dominerende tendenser, Business Development Manager Finn Biller fra Dematic forventer, fremtiden vil byde på. Han fremhæver også vejafgifter eller road pricing som en faktor, der kan gå hen og påvirke lagerstrukturen i danske forsyningskæder markant.

”Hvis politikerne gør alvor af snakken om at indføre vejafgifter i betydeligt omfang i Danmark på et tidspunkt, så vil mange danske forsyningskæder få behov for at decentralisere lagerstrukturen for at reducere omkostningen til transport”, fortæller han og tilføjer: ”Danske logistikchefer skal fortsætte arbejdet med at nedbringe omkostninger per ordrelinje, reducere lagerbinding, forbedre arbejdsmiljøsikkerhed samt skabe endnu bedre overblik over vareflowet”.

Den nye faktor i lagerchefens arbejde er den kraftigt voksende e-handel, som giver et helt andet pluk- og distributionsmønster med flere pluk og mindre forsendelser, der skal leveres direkte til slutkundens privatadresse. Det giver flere anbrud i kasser og paller, højere kompleksitet i vare- og informationsflow samt flere returvarer, der skal håndteres.

”Dematic leverer automatiske og semi-automatiske løsninger til Amazon og Tesco, der skal imødekomme e-handlens krav om langt mere fleksible og skalerbare løsninger. Her spiller vores multishuttle-anlæg i kombination med effektive plukstationer og andre løsninger en hovedrolle. Jeg forventer, at danske virksomheder i højere grad får behov for smarte løsninger, der kan hjælpe dem med at løfte pluk og returvarehåndtering til den voksende e-handel”, fortæller han.

___________________________________________________________________________________
 

”Plukomkostningen repræsenterer cirka 55 procent af lageromkostningerne, og effektive pluk er derfor nøglen til et effektivt lager”, fortæller Tom Jarle Dehkes, Swisslog. Foto: Swisslog..

Swisslog: E-handel kræver bedre stykplukløsninger

 • Bedre stykplukløsninger til e-handel,
 • Mere kompakte lagerkoncepter,
 • Fleksibilitet i alle dimensioner, og
 • Fokus på ergonomi og grønne lagerløsninger.

Sådan lyder buddene på dominerende tendenser fra Tom Jarle Dehkes, salgs- og marketingdirektør for Swisslog i Norden. Han fremhæver e-handel som den helt store udfordring de kommende år. Han oplever, at detailhandlen går foran i udviklingen af multi-channel løsninger og strategier, hvor kunderne får adgang til at handle både via computer, tablet, smartphone og butik og få varen leveret på den måde, kunden ønsker det.

”I Danmark, Norge og Sverige har lagrene et højt automatiseringsniveau, fordi lønningerne er ganske høje. Høj grad af automatisering gør det svært at stykplukke tre stykker tøj, to stykker legetøj eller én smartphone bestilt af en e-handelskunde. E-handel vil derfor kræve ændringer i mange eksisterende anlæg og processer. Der vil blive behov for kompakte stykplukløsninger, som kan lagre kasser eller kartoner med varer og hurtigt plukke enkeltvarer uden, at løsningen optager alt for mange kvadratmetre eller kræver mange plukmedarbejdere”, fortæller Tom Jarle Dehkes.

Han fortæller, at Swisslog har succes med at installere deres kassebaserede AS/RS-løsning AutoStore hos kunder, der har behov for at supplere det traditionelle pallelager med en automatiseret stykplukløsning, som udnytter lagerarealet bedst muligt. Tom Jarle Dehkes forventer at se mere letgods, flere små varer og flere C-varer på lagrene i fremtiden.

”Varesortimentet vil stige, og plukkompleksiteten vil vokse. Den udfordring skal løftes af hovedsystemet, færre delsystemer og på det samme eller mindre lagerareal. Plukomkostningen repræsenterer cirka 55 procent af lageromkostningerne, og effektive pluk er derfor nøglen til et effektivt lager. Det bliver også vigtigt at holde arealet nede. De interne transportafstande på lageret er en afgørende parameter for pluk- og lagereffektivitet”, fortæller han.

Han bemærker en tendens til, at 3PL’er konsoliderer sig og derfor er i stand til at tilbyde mere moderne og effektive niche-løsninger inden for fx frost- og kølevarer, hængende tekstiler, farmaceutiske varer etc. Han bemærker først og fremmest, at ”fremtidens lagersystemer skal være fleksible, A- og B-varer ændrer sig hele tiden, og det skal lageret kunne reagere på med kort varsel”. Han fremhæver også, at grønne lagerløsninger og nordiske arbejdsmiljølovgivninger samt krav til ergonomi vil fortsætte med at dominere udviklingen.

___________________________________________________________________________________
 

”Fremtidens optimale lager er lavet af gummi, så det kan ekspandere og ændre form efter behov”, fortæller Jes Boldsen, tidl. adm. direktør for Knapp Danmark A/S med et blink i øjet. Foto: Knapp..

Jes Boldsen: Fleksibilitet i alle aspekter

 • Fleksibilitet i alle dimensioner,
 • Tættere afstemning med forretningsstrategi,
 • Løbende innovation og forbedringer af eksisterende løsninger, og
 • Dansk materialehåndtering vil få et opsving.

Jes Boldsen var indtil for nylig administrerende direktør for Knapp A/S i Danmark. Han har cirka 40 års erfaring med lagerløsninger og forventer først og fremmest, at fleksibilitet på alle leder og kanter kommer til at tegne billedet for lagerløsninger i Danmark de kommende år.

”Fremtidens optimale lager er lavet af gummi, så det kan ekspandere og ændre form efter behov”, fortæller han med et blink i øjet og tilføjer: ”E-handel og mange andre faktorer som generel voksende uforudsigelighed, kort investerings- og planlægningshorisont, mere tilbagetrækning af produktion og lager fra lavomkostningslande etc. vil drive et behov for større fleksibilitet, og her taler vi fleksibilitet i teknik, processer, mentalitet, økonomi, bemanding, ledelse, alle faser i varestrømmen fra varemodtagelse over lagring og pluk til pakning, forsendelse, distribution og returvarer etc.”.

Han har i mange år oplevet forbløffende lidt direkte dialog med kundernes forretningsstrategiske kompetencer, men det forventer han vil ændre sig, så lagerstrategier og –løsninger i højere grad vil blive afstemt med forretningsstrategi i fremtiden.

”Vilkårene og målene for lagerdrift vil i fremtiden blive endnu mere uforudsigelige, og det betyder, at den vigtigste opgave for lagerledelsen bliver evnen til hele tiden dynamisk at udvikle og forbedre udnyttelsen af de eksisterende løsninger. Den løbende lagerinnovation bliver konge de kommende år”, fortæller han. Han tror også på, at dansk produktion af materialehåndteringsløsninger vil få et opsving igen efter at have været på meget lavt blus i mange år.

”Jeg tror på, at der er en stor underskov af dygtige leverandører, der kan gå sammen i netværksbaserede koncepter og levere konkurrencedygtige lagersystemløsninger til virksomhederne. De kan hjælpe virksomhederne til at være fleksible og udnytte eksisterende anlæg på nye og smartere måder”.

___________________________________________________________________________________

”Vi vil se en bevægelse fra lagerløsninger til paller og hele kolli til lagerløsninger af enkeltstyksvarer”, fortæller Nikolaj Bjørn Eriksen, Kardex Remstar. Foto: Kardex Remstar..

Kardex Remstar: Hyppigere leveringer og flere anbrud

 • E-handel medfører hyppigere leveringer,
 • Flere anbrud,
 • Behov for mere fleksible løsninger, og
 • Automatisering kan styrke konkurrenceevnen.

”Vi kan tydeligt mærke, at vores kunders kunder kræver mindre leveringer men hyppigere leveringer. Årsagen er både, at virksomhedskunderne ønsker at reducere lagerbinding, og at e-handel vokser. Det kræver en helt ny fleksibilitet på lagrene, hvor anbrudsvarer kommer til at fylde langt mere”, fortæller Nikolaj Bjørn Eriksen, direktør for new business i Kardex Remstar Danmark.

”Vi vil se en bevægelse fra lagerløsninger til paller og hele kolli til lagerløsninger af enkeltstyksvarer. Her vil lagerautomater være en oplagt løsning, fordi de kan lagre mange småvarer på et lille lagerareal og samtidig tilbyde en hurtig og effektiv plukkeproces. Det er samtidig nemt at ændre på lagringsprincipperne i en lagerautomat, så den er på mange måder meget fleksibel”, fortæller han og tilføjer:

”Alle virksomheder har et lager, og da husleje, personalelønninger samt krav til arbejdsmiljø er høje i Danmark, kan automatisering af lageret hurtigt styrke konkurrenceevnen. Lagerautomater er et godt sted at starte automatiseringsrejsen, fordi de repræsenterer en relativ beskeden investering, er meget fleksible og har korte tilbagebetalingstider”.

___________________________________________________________________________________
 

”Jeg forventer, at vi vil se nye koncepter for endnu bedre udnyttelse af lagerarealet”, fortæller Michael Sahl, Constructor. Foto: Constructor..

Constructor: Sikkerheden vil blive skærpet

 • Skærpet sikkerhed for lagermedarbejdere,
 • Mere brug af ABC-analyser for placering af varer,
 • Nye koncepter for udnyttelse af lagerareal, og
 • Bedre udnyttelse af it til lagerstyring.

Adm. direktør Michael Sahl fra Constructor Danmark A/S forventer at se et øget fokus på sikkerheden på lageret de kommende år. ”Arbejdsmiljøloven har giver anledning til en ny EU-norm, som stiller krav om, at lagre og lagersystemer skal efterses af sagkyndig person for sikkerhed for lagermedarbejdere hvert andet år. Arbejdstilsynet er meget aktiv i forhold til sikkerhed på lagermiljøer. Årsagen er, at lagre ofte lagrer og flytter rundt på 100.000 tons af varer, der kan være stablet mange meter i højden, og når der foregår en livlig trafik af trucks og plukvogne på smalle reolgange, kan der relativt nemt ske små skader på reoler, som hen over tid kan resultere i slemme ulykker, hvor reoler bryder sammen”, fortæller han.

Han forventer også et stigende behov for at optimere lagre både i kraft af processer, indretning, layout, ergonomisk løfteværktøj og automatisering. ”Jeg forventer, at ABC-analyser vil spille en stor rolle, når lagre skal optimeres og varer placeres på lageret. Jeg forventer også, at vi vil se nye koncepter for endnu bedre udnyttelse af lagerarealet. Det kan fx være kørende reoler, der bliver drevet af en motor og kan flytte sig på skinner lagt ned i gulvet. Det kan øge lagerpladsen på et givent areal med en hel del”, fortæller Michael Sahl.

___________________________________________________________________________________

”E-handel er for os at se den helt store game-changer i de kommende års materialehåndtering”, fortæller Ole Madsen, SSI Schäfer. Foto: SSI Schäfer..

SSI Schäfer: E-handel vil ændre alt

 • E-handel medfører flere stykpluk og anbrud,
 • Større vareporteføljer og øget kompleksitet,
 • Flere returvarer, og
 • Behov for langt større fleksibilitet.

”E-handel er for os at se den helt store game-changer i de kommende års materialehåndtering. Der er kraftig vækst i e-handel i Norden, og væksten er endnu større i Rusland og andre steder i Europa”, fortæller Ole Madsen, General Manager for SSI Schäfer Northern Europe. ”Lagre er de sidste ti år blevet konsolideret og trukket tilbage i værdikæden i større enheder, der distribuerer ud. Det har handlet om at skabe kritisk masse for at retfærdiggøre store investeringer i automatisering. Men nu kommer e-handlen stormende på både B2C- og B2B-markedet, og det stiller helt nye krav til lagerløsningerne”, fortæller han og tilføjer:

”E-handel giver flere anbrud og stykpluk, varesortimentet bliver bredere, mængden af returvarer stiger voldsomt, leveringer og derved plukkeflow skal foregå hurtigere o.s.v. De nye lagerkoncepter skal først og fremmest være ekstremt fleksible, så de kan følge med kundernes skiftende efterspørgsel. Vi vil se løsninger, der er mere baserede på volumen end hastighed, fordi det bliver nødvendigt at have tilgang til alle varenumre”, fortæller Ole Madsen.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

17.04.2024SCM.dk

Maersk opgiver at sælge containerfabrikker

17.04.2024SCM.dk

SBTi’s accept af klimakreditter er tegn på ny klimaøkonomi

05.04.2024Swisslog

Sponseret

Inbjudan Webinar: Strategisk lagerautomation - 25 april

05.04.2024Zetes

Sponseret

Prévoté transforms inventory management with the ZetesMedea Full Pallet Inventory solution

05.04.2024SCM.dk

Materialehåndtering og robotautomatisering løftes til nyt niveau

04.04.2024TECSYS A/S

Sponseret

Er dit lager klar til en omnichannel strategi?

04.04.2024TECSYS A/S

Sponseret

Lagerteknologi: Top 5 systemer til at øge effektiviteten

03.04.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Technicon A/S og Toyota Material Handling Danmark A/S indgår samarbejde

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle