Staten opruster på SCM-kompetence

Corona og det efterfølgende forsyningskaos samt stigende geopolitiske uro har sat forsyningssikkerhed og SCM på dagsordenen i staten. Den stadig unge Styrelse for Forsyningssikkerhed vil sammen med de andre myndigheder i de næste år eksekvere en ambitiøs strategi for at sikre ’kritiske samfundsfunktioner’.

”Rådgiverholdet indeholder det bedste fra begge verdener. Det er nødvendigt, fordi den offentlige sektor har behov for mere supply chain faglig viden”, fortæller Christian Friis. Foto: Arkivfoto fra 123rf.com.

23.01.2024

Poul Breil-Hansen, SCM.dk

Per Hansen fra DSV (der dengang hed ’DSV Panalpina’, red.) blev sidst i marts måned 2020 ringet op af Rigspolitiet, der gerne ville have et møde på DSV’s hovedkvarter. Per Hansen kunne fortælle, at hovedkvarteret var lukket ned på grund af pandemien, så det kunne desværre ikke lade sig gøre. Svaret var, at Rigspolitiet ville møde op to timer senere, og det gik så op for Per Hansen, at der var tale om en alvorlig situation.

Han mødtes med Rigspolitiet sammen med en af sine kollegaer, der har omfattende erfaring med kriselogistik og nødhjælpssituationer. Mødet handlede om, at det danske sundhedssystem var truet af mangel på værnemidler. DSV tilbød hurtigt at hjælpe med at sikre forsyningen af værnemidler som handsker, masker og visirer, der er så kritiske for den danske sundhedssektor i en pandemisituation.

Om SFOS’ opgave

SFOS styrker Danmarks forsyningssikkerhed. I samarbejde med andre aktører forebygger vi mangel på kritiske ressourcer i samfundet. Under forsyningskriser er vi et udførende led i en effektiv krisestyring. Læs mere på sfos.dk 

”Vi etablerede med det sammen en taskforce-gruppe på 30 medarbejdere, der skulle arbejde fuld tid med opgaven. Gruppen bestod både af medarbejdere fra Danmark og produktspecialister fra vores kontorer i Kina, der har detailviden om produkter, leverandører og ikke mindst processer inden for værnemidler”, fortæller Per Hansen. Han var direktør for salg og forretningsudvikling og har tidligere erfaringer med OPP (Offentligt Privat Samarbejde, red.). 

En styrelse var født
Ud af den taskforce blev Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) født i al hast, i sommeren 2020.

De 45 medarbejdere i den 3,5 år gamle Styrelse for Forsyningssikkerhed sidder i dag i Birkerød, og de omfatter blandt andet et rådgiverhold på ni rådgivere. Holdet består af et mix af specialister i offentlig forvaltning og supply chain management.

Læs også: Offentligt indkøb har lært corona-lektie om at tænke i hele forsyningskæden

”Rådgiverholdet indeholder det bedste fra begge verdener. Det er nødvendigt, fordi den offentlige sektor har behov for mere supply chain faglig viden, og det er samtidig nødvendigt med viden om offentlig forvaltning, når vi arbejder med offentlige myndigheder. Den offentlige verden er nemlig på mange måder meget forskellig fra den private sektor, hvor de fleste erfaringer med SCM (supply chain management) er udviklet”, fortæller Christian Friis, der er kontorchef i den nye styrelse.

Et mere robust samfund
Det er styrelsens opgave at bidrage til et mere robust samfund, der er bedre i stand til at modstå kriser og forsyningsudsving.

”Hvis offentlige børneinstitutioner lukker i en måned på grund af en sundhedskrise eller anden form for krise, så har medarbejdere i private og offentlige virksomheder, der er forældre til børn i institutionerne, en stor udfordring. Det vil påvirke produktivitet og drift. På den måde er der i et velfærdsland som Danmark rigtig mange gensidige afhængigheder mellem sektorer, der hurtigt kan blive truet”, fortæller Christian Friis.

Styrelsens strategi og arbejde har stort fokus på at identificere og kortlægge sårbarheder i offentlige samfundsvigtige funktioner, så de ansvarlige i funktionerne kan arbejde på at mindske sårbarheder og gøre funktionerne mere agile i tilfælde af forsyningssvigt.

”… det er samtidig nødvendigt med viden om offentlig forvaltning, når vi arbejder med offentlige myndigheder”, fortæller Christian Friis. Foto: SFOS

”Det kan for eksempel være relevant at se på, hvor varerne kommer fra og diversificere leverandørbasen, så der bliver lidt mere risikospredning. Bæredygtighed spiller også en voksende rolle og går i mange tilfælde hånd i hånd med sikkerhed. EU’s direktiver om CSRD (corporate sustainability reporting directive) og CSDDD (corporate sustainability due diligence directive) er to eksempler på de mange ESG-rapporteringstiltag, der spirer frem lige nu. De skaber gennemsigtighed i flere led i leverandørkæden, og det bidrager betydeligt til at skabe gennemsigtighed i forsyningskæderne og et bedre grundlag for at forbedre forsyningssikkerheden”, fortæller han.

Best practice på tværs af sektorer
Sektorer som Forsvaret og Politiet har været vant til at tænke i beredskab, men for andre offentlige sektorer er beredskabstankegangen ny. Det er så SFOS’ opgave at bevidstgøre om, hvordan status på robusthed, forsyningssikkerhed og sårbarheder er, og dernæst hjælpe sektoren eller funktionen med at identificere tiltag, der kan gøre sektorernes forsyningskæder mere robuste.

Læs også: Månedens udfordring: Forsyningssikkerheden halter fortsat

SFOS har udformet en Strategi for Forsyningssikkerhed, som kan findes på https://sfos.dk/strategi-for-forsyningssikkerhed-2/. Strategien identificerer blandt andet fire centrale tiltag:

 1. Samling af viden og analyser af strategiske afhængigheder og forsyningssikkerhed.
 2. Skabe mere robuste forsyningskæder til offentlige samfundsvigtige funktioner.
 3. Effektiv krisestyring.
 4. Tæt samarbejde med erhvervslivet.

SFOS tilbyder konkrete rådgivningsforløb, der er skræddersyet til en given myndighed. Forløbene er delt op i to områder: Sårbarhedsanalyser af organisation og processer samt sårbarhedsanalyser af kritiske ressourcer. Styrelsen har også udarbejdet et større katalog af ’sårbarhedsreducerende tiltag’. Det kan for eksempel være inden for viden og advarselssystemer, organisering og ansvar, kortlægning og optimering af forsyningskæden, leverandørstrategi og meget mere.

Samfundsvigtige funktioner

 1. Energi.
 2. Informations- og kommunikationsteknologi.
 3. Transport.
 4. Beredskab, politi og civilbeskyttelse.
 5. Sundhed.
 6. Sociale forhold.
 7. Drikkevand og fødevarer.
 8. Spildevand og renovation.
 9. Finans og økonomi.
 10. Uddannelse og forskning.
 11. Meteorologi.
 12. Forsvar samt efterretnings- og sikkerhedstjeneste.
 13. Udenrigstjeneste.
 14. Myndighedsudøvelse generelt.
 15. Tværgående krisestyring.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

18.04.2024SCM.dk

Fremtidens plastproduktion skal udvikles af CO2

18.04.2024SCM.dk

Logistikaktør går sikkerheden efter i sømmene

09.04.2024SCM.dk

4 hacks til hvordan CPO kan skabe mere ESG

05.04.2024SCM.dk

EU direktiv om bæredygtighed bliver taget godt imod

03.04.2024SCM.dk

Ny forskning skal gøre fremstillingsindustrien mindre sårbar

02.04.2024SCM.dk

Mindre afskovning i Amazonas i 2023

13.03.2024SCM.dk

Sanistål vil gøre det lettere at aflæse produkters CO2-udledning

11.03.2024SCM.dk

Logistikoperationer kan optimeres med nye funktioner

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle