Danske sværvægtere går sammen om gigantprojekt om bæredygtige brændstoffer

Store danske aktører som DSV, Mærsk og SAS går sammen om at udvikle et enormt produktionsanlæg til brint og e-brændstoffer ved København. Hvis projektet fuldføres vil det kunne levere 250.000 ton bæredygtige brændstoffer til flere områder i transportindustrien.

26.05.2020

SCM.dk

Partnerskabet, som både repræsenterer efterspørgsels- og udbudssiden inden for vedvarende energi, har en vision om elektrolyseanlægget skal blive et af verdens største. Og det skal stå færdigt allerede i 2023 med fuld udbygning i 2030. 

Projektet kan endvidere fungere som drivkraft for modningen af de bæredygtige energikilder, samtidig med, at der skabes arbejdspladser og nye værdikæder for at styrke Danmarks førende rolle inden for grøn energi. Når projektet står færdigt i 2030, vil det årligt kunne levere mere end 250.000 ton til busser, lastbiler, skibe og fly. 

Omstilling kræver fælles indsats
Produktionen vil potentielt være baseret på en samlet ‘elektrolysator-kapacitet’ på 1,3 gigawatt, og reducerede den årlige CO2-udledning med 850.000 ton.

Søren Skou, administerende direktør hos A.P Møller - Mærsk, håber, at projektet med tiden kan fungere som en katalysator for lignende projekter andre steder i Danmark og internationalt.

"Det er en stor og kompleks opgave at nedbringe CO2-udledningen i transportsektoren, og den kræver en fælles indsats fra alle virksomheder, organisationer og lande. Dette projekt er et første skridt i den massive omstilling inden for produktion og distribution af bæredygtig energi", siger han og fortsætter:

"I Danmark har vi en mulighed nu for at accelerere den grønne transformation og gå i front når det kommer til at forsyne fremtiden med bæredygtig energi, og jeg er glad for, at vi kan bidrage med konkret handling. Hvis vi i Mærsk skal nå vores ambition om at blive CO2-neutrale inden 2050, så har vi behov for mange flere af sådanne projekter, både herhjemme og i andre dele af verden”, lyder det fra Søren Skou.

Ager lokalt, tænk globalt
For at kunne konkurrere med fossile brændsler skal produktionen af vedvarende brændstoffer modnes og udbygges i industriel skala, og omkostningerne skal reduceres - ligesom det er set med vedvarende energiteknologier, såsom havvind, landvind og solenergi det seneste årti. 

Hvis dette skal lade sig gøre, kræver det, at regeringer og industrien går sammen om at skabe rammevilkår, der incentiverer private investeringer i produktionen af disse i stor skala.

Det mener partnerne, der også understreger, at Danmark er i en unik position til at blive et centrum for produktionen af bæredygtigt brændstof, skabe arbejdspladser og sikre en førerposition i etableringen af en helt ny industri, som vil være afgørende for at nedbringe nettoudledningen af CO2 til nul i 2050 - ikke kun i Danmark, men også globalt.

"Dette ambitiøse partnerskab passer godt sammen med vores langsigtede målsætninger om at reducere udledninger og finde bæredygtige løsninger for vores industri. Vi er stolte over at spille en rolle i dette. Transportsektoren er meget vigtig for Danmark, men har et stort CO2-aftryk, og vi er fokuserede på at finde måder, hvorpå vi kan bane vejen for en grønnere fremtid. Selvom dette initiativ er lokalt, forbliver vores langsigtede ambitioner globale”, siger Jens Bjørn Andersen, administrerende direktør, DSV Panalpina.

Bæredygtig energi til flere transportformer
Elektrolysatoranlægget kan ikke blot blive en potentielt hjørnesten i at reducere partnernes CO2-udledning, men vil også levere et væsentligt bidrag til, at Danmarks ambitiøse mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 sammenlignet med 1990 kan nås ved at erstatte fossile brændstoffer i tung transport med miljøvenlige alternativer. 

Projektets plan opdeles i tre etaper

Første etape: Projektet kan stå klar i 2023 omfatter en elektrolysator på 10 megawatt, der producerer vedvarende brint til brug i busser og lastbiler

Anden etape: Et elektrolysatoranlæg på 250 megawatt, som står klar i 2027, når den første strøm fra havvindmølleparken ved Bornholm kan leveres. Anlægget kan kombinere produktion af vedvarende brint med opsamling af bæredygtig CO2 fra punktkilder i Storkøbenhavn, så der kan fremstilles vedvarende metanol til søtransport og vedvarende jetbrændstof (e-kerosin) til luftfartssektoren.

Tredje etape: Kan stå klar i 2030, når potentialet for havvind ved Bornholm er fuldt udbygget. Her kan projektets elektrolysatorkapacitet potentielt opskaleres til 1,3 gigawatt, og der vil blive opsamlet nok bæredygtig CO2 til at kunne levere mere end 250.000 tons bæredygtige brændstoffer til brug i busser, lastbiler, skibe og fly.

Partnerskabet forventer at gå i dialog med relevante myndigheder om de rammer og politikker, der er nødvendige for at understøtte udviklingen af energikilderne i transportsektoren i Danmark, og søge offentlige midler til medfinansiering af en fuld forundersøgelse. 

Hvis forundersøgelsen bekræfter, at projektet er realistisk, kan der sandsynligvis træffes endelig investeringsbeslutning for første etape af projektet i 2021.

Hvis alt går vel vil anlægget blive placeret i Storkøbenhavn og derfra levere vedvarende brint til CO2-neutrale busser fra Movia og tunge lastbiler fra DSV Panalpina, metanol til A.P. Møller - Mærsk-skibe og jetbrændstof til SAS-fly og lufttransport ud af Københavns Lufthavn. 

TIl Finans forklarer Jens Bjørn Andersen, at DSV bliver blandt de første, som rent faktisk skal teste produkterne.

"Hvis det første studie viser, at der for alvor er noget at komme efter, vil vi som en af de første store aftagere allerede inden for et-to år begynde at kunne teste produktet i eksisterende materiel. Det kan tage længere tid at få det fuldstændig udviklet, men de første test af produktet og teknologien i lastbiler vil kunne ske inden for et par år", siger han til finans.dk.

Læs også: Maersk vil indsnævre udviklingen af biobrændstoffer

Projektet vil kræve store mængder grøn strøm, som potentielt kunne komme fra en havvindmøllepark ved Rønne Banke ved Bornholm.

- HCL

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

17.04.2024SCM.dk

Maersk opgiver at sælge containerfabrikker

17.04.2024SCM.dk

SBTi’s accept af klimakreditter er tegn på ny klimaøkonomi

16.04.2024DACHSER Intelligent Logistics

Sponseret

Dachser overtager logistikudbyderen Brummer

15.04.2024SCM.dk

Net zero mål for CO2 er problematiske for mange virksomheder

12.04.2024SCM.dk

Industrivirksomhed vender ESG-krav til fordel

11.04.2024Bureau Veritas

Sponseret

CSRD - hvem, hvad, hvor og hvordan?

11.04.2024SCM.dk

Ny retspraksis i Europa: Klimabeskyttelse som menneskeret

09.04.2024SCM.dk

Vigtigt skridt for den grønne omstilling

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle